Finn ulike typer

Hjelpetilbud

 

 

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

KID-kurs er kurs i depresjonsmestring. Disse kursene tilbys i mange av landets kommuner.

 Finn KID-kurs

hva-hjelper-psykiske-problemer

Se oversikten lenger ned på siden for å finne en oversikt over kurs i mestring av depresjon (KID-kurs) der du bor. Du kan også finne andre mestringskurs i din kommune her.

Hva er et KID-kurs?

KID-kurs står for kurs i mestring av depresjon. Det er et kurs som tilbys i mange norske kommuner. Det er ofte frisklivsentralen eller psykisk helsetjeneste i kommunen som arrangerer kurset.

Kurset bygger på kognitiv atferdsterapi, som vil si at man lærer seg å tolke situasjoner som gjør at man kjenner seg nedstemt på nye måter. Ved å gjenkjenne hvordan egne tolkninger / tanker påvirker både handlinger og følelser, får man muligheten til å øve seg på nye strategier. Erfaringsmessig bidrar slike strategier til bedre mestring og kan potensielt forebygge eller svekke depresjon og stress. Deltaking på et KID-kurs kan dermed være en vei til et sunnere liv.

Les mer om erfaringer ved KID-kurs her.

 

Målet med et KID-kurs

Målet er å:

 

  1. gjøre personen i stand til å være mindre deprimert og nedstemt
  2. forkorte varigheten av depresjonen
  3. minske de negative følgene av depresjonenen
  4. gjøre brukeren i stand til å hindre nye depresjoner

Oversikt over KID-kurs i Norge

På nettsidene til Rådet for psykisk helse kan du finne en oversikt over fagpersoner som har gjennomført KID-kurs-opplæring, og som altså er utdannet som KID-kursledere. Rådet for psykisk helse skriver:

Ta kontakt med dem hvis du vil gå på kurs. De holder kurs når det er nok påmeldte, og vil ta kontakt med deg direkte.

På hjelptilhjelp.no har vi samlet en oversikt over KID-kurs basert på informasjon fra ulike kommuners nettsider, som kan være et godt supplement. Her finner du listen.

Her er treffene på ditt søk...

Vi fant 106 treff for søkeord "KID-kurs" i kategori "Psykiske problemer"

 

Er det feil i oversikten?

Dersom vi mangler KID-kurs i oversikten, eller dersom KID-kursene i vår oversikt ikke lenger eksisterer, så er det fint om du sender oss en melding om det. Da vil vi oppdatere oversikten.