Finn ulike typer

Hjelpetilbud

 

 

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

Kommunen skal gi behandling og støtte til personer som har rusproblemer.hva-hjelper-psykiske-problemer

Trykk på "Velg kommune" øverst på siden for å finne en oversikt over rushjelp i kommunen din.

Kommunen bør kunne gi følgende typer hjelp:

 1. råd og veiledning
 2. behandlings- og rehabiliteringstjenester
 3. praktisk bistand og opplæring
 4. plass i institusjon
 5. helsetjenester i hjemmet
 6. økonomisk stønad og arbeidsrettede tiltak
 7. tilbud om midlertidig bolig
 8. bistand til å skaffe bolig for vanskelig stilte på boligmarkedet

Informasjon fra det offentlige

Les mer om hjelp ved rusmiddelproblematikk på disse lenkene:

 1. Hjelp til deg med rusmiddelproblemer
 2. Behandling av rusproblemer i TSB

 

Les mer om rus og avhengighet

På de følgende sidene finner du mer informasjon om rus og avhengighet:

 1. Hva er rus og avhengighet?
 2. Nyheter
 3. Portretter
 4. Videoer
 5. Bøker