Finn ulike typer

Hjelpetilbud

 

 

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

Kommunen skal gi behandling og støtte til personer som har psykiske problemer.Finn psykisk hjelp i kommunen

hva-hjelper-psykiske-problemer

Trykk på "Velg kommune" øverst på siden for å finne psykisk hjelp i din kommune.

 

Hva kan kommunen hjelpe deg med?

Du kan få hjelp til:

 1. gratis kortvarig behandling av lette og moderate psykiske vansker og lidelser hos psykolog
 2. samtalegrupper
 3. arbeid og utdanning
 4. ulike aktivitetstilbud
 5. oppsøkende team

Ved behov for omfattende og langvarige tjenester, som f.eks ved alvorlig psykisk lidelse, funksjonshemminger, og omfattende nevropsykiatriske forstyrrelser (f.eks ADHD, autisme), trengs gjerne hjelp fra både kommune og spesialisthelsetjenesten. 

Da vil gjerne kommunen gi et langvarig tilbud, som inkluderer koordinator og ansvarsgruppe. Spesialisthelsetjenesten er som regel kun inne i saken i perioder og/eller ved behov. Legen har også en sentral rolle i disse sakene. 

 

Informasjon fra Helsenorge.no

Les mer om psykisk helsehjelp i kommunen på Helsenorge:

 1. Hjelp til barn og unge
 2. Hjelp til voksne
 3. Hjelp til pårørende

Hjelp for andre typer problemer

Det finnes også hjelp for andre former for utfordringer knyttet til psykisk helse. Velg blant temaene under for å få mer informasjon om tilgjengelig hjelp.

 1. Hjelp ved rus og avhengighet
 2. Hjelp ved lærevansker, ADHD og autisme
 3. Hjelp til parforhold og familie
 4. Hjelp ved belastende livssituasjoner
 5. Hjelp i forhold til livsstil, stress og søvn