hjelptilhjelp banner

Landsforeningen uventet barnedød (LUB) er til stede når et lite barn dør uventet. 

De skriver på sine nettsider:Alle som opplever uventet barnedød kan få omsorg, sorgstøtte og fellesskap med andre familier som har lignende tapsopplevelser gjennom LUB.

Vi tilbyr sorgstøtte og felleskap med andre etterlatte, og er et viktig supplement til den hjelp du mottar fra hjelpeapparatet. Vi arbeider også for å redusere barnedødeligheten i Norge, gjennom støtte til forskning og forebyggende tiltak.

 

Telefonnummer til Landsforeningen Uventet barnedød

22 54 52 00 (hjelpetelefon)

 

Les mer om Landsforeningen Uventet Barnedød

Les mer om hjelpetilbud