facebook 

Hjelptilhjelp.no

Hjelpetilbud

Oversikt over hjelpetilbud - Oversikt over kurs/konferanser


Landsforeningen uventet barnedød (LUB) er til stede når et lite barn dør uventet. 

De skriver på sine nettsider:Alle som opplever uventet barnedød kan få omsorg, sorgstøtte og fellesskap med andre familier som har lignende tapsopplevelser gjennom LUB.

Vi tilbyr sorgstøtte og felleskap med andre etterlatte, og er et viktig supplement til den hjelp du mottar fra hjelpeapparatet. Vi arbeider også for å redusere barnedødeligheten i Norge, gjennom støtte til forskning og forebyggende tiltak.

 

Telefonnummer til Landsforeningen Uventet barnedød

22 54 52 00 (hjelpetelefon)

 Les mer om Landsforeningen Uventet Barnedød

Skrevet av

ove heradstveitOve Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi
Facebook - Twitter
- Hjelptilhjelp.no