Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

Som følge av corona-pandemien er det mange som sitter isolerte og ensomme på hver sin kant, og tenker at de er de eneste som har det slik. Dette er bakgrunnen for lanseringen av digitale gruppesamtaler for unge voksne over hele landet, med fokus på samhold og mestring under COVID-19.

 Bilde: av Priscilla Du Preez på Unsplash

Det kommer fram på nettsidene til den private psykologtjenesten Lian & Fjell.

 

Mange opplever ensomhet og psykiske plager 

De skriver videre:

Mange opplever hverdagen under pandemien som krevende. FHIs undersøkelse fra desember viser at det er flere som sliter med psykiske plager, flere som opplever hverdagen som mindre meningsfylt, og at én av tre studenter er ensomme. De unge og aleneboende ser ut til å bli rammet særlig hardt, og ingen vet foreløpig helt hvordan de enorme endringene i samfunnet påvirker oss langsiktig.

Mange sitter isolerte og ensomme på hver sin kant, og tenker at de er de eneste som har det slik. Det er mulig å få det bedre:

 

 

Sosial støtte er viktig

De skriver også at vi mennesker er sosiale vesener.

Vi har et grunnleggende behov, og en evne, til å tilknytte oss andre mennesker. Forskningen er tydelig: Sosial støtte fungerer som en buffer mot stress og bidrar til psykologisk og fysisk velvære. På den andre siden finner vi at ensomhet og mangelen på tilhørighet er bl.a. tilknyttet depresjon og angst.

Relasjonene våre har med andre ord en betydelig innflytelse på vårt selvbilde, våre tanker og våre følelser. Vi vet i dag at unge voksne opplever pandemien som spesielt utfordrende, og at en økende andel savner kontakt med andre mennesker. Mange bor langt hjemmefra og er nå isolert fra store deler av sin sosiale omgangskrets. 

Dette er bakgrunnen for at psykologene nå ønsker å starte digitale grupper for unge voksne over hele landet. 

 

Hvordan fungerer en slik gruppe?

Lian & Fjell Psykologtjenester skriver:

Hver videogruppe har inntil fire-fem deltakere rundt samme alder, og er ledet av en psykolog. Psykologen sitt ansvar er å legge til rette for trygge gruppeprosesser, og bidra til at man får en mulighet til å snakke åpent om både enkle og vanskelige temaer. Fokus til gruppeleder blir å følge temaene som medlemmene kjenner seg igjen i, og som kan bidra til positive endringer for deltakerne.

Man treffes normalt sett én gang i uken over internett, og hvert møte varer i 90 minutter. 

Før man blir delegert en gruppe har man en kort samtale med psykologen for å bli litt kjent. Tilbudet passer for mennesker fra hele landet med tilgang på internett og en enhet med videokamera/mikrofon, mellom 18-35 år.

 

Gruppene passer ikke for...

Tilbudet passer ikke for de som lider av enkelte typer psykiske lidelser og som primært er i behov av mer spesialisert behandling. Som for eksempel de med selvmordsproblematikk, psykoseproblematikk, autisme, personlighetsproblematikk, betydelige kognitive vansker og alvorlig depresjon.

 

Vil du vite mer?

Du kan lese mer om gruppene hos Lian & Fjell Psykologtjenester.

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om hjelpetilbud