Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

På nettsiden iFightDepression gis det bred og oppdatert informasjon om depresjon og muligheter for hjelp, samtidig som nettsiden også retter seg imot å gi veiledet selvhjelp. Helsepersonell fra kommune og spesialisthelsetjeneste kan bli veiledere.

Bilde: iFightDepressionDette forteller Hanne Sofie Wernø Nilsson fra NSSF til hjelptilhjelp.no.

 

Veiledet selvhjelpsverktøy

Hun viser til nettsiden iFightDepression, som blant annet er et veiledet selvhjelpsverktøy. Nilsson forteller:

iFightDepression.com/no er utviklet av den Europeiske alliansen mot depresjon (EAAD) og oversatt og tilrettelagt for norske forhold ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF).

I disse dager ønsker de å spre informasjonen om nettsiden til allmennheten.

 

Depresjon er utbredt

På nettsiden iFightDepression understrekes det at depresjon er et stort folkehelseproblem. De skriver: 

Depresjon er en vanlig lidelse over hele verden, med mer enn 300 millioner mennesker rammet. Depresjon er forskjellig fra vanlige humørsvingninger og kortvarige følelsesmessig reaksjoner på utfordringer i hverdagen. Depresjon skyldes et komplekst samspill av sosiale, psykologiske og biologiske faktorer 

Å søke hjelp for depresjon er et viktig første skritt.

 

For deg som er rammet av depresjon, familie og venner

Nilsson utdyper at iFightDepression retter seg mot menn og kvinner som er rammet av depresjon, og deres familie og venner.

Nettsiden har målrettet informasjon til grupper i lokalsamfunnet; lærere, politi, tros- og livssynssamfunn og helsepersonell som alle bidrar til å styrke omsorgen for personer med depresjon.

Nettsiden tilbyr en selvtest for depresjon, med 9 spørsmål om depresjonssymptomer (PHQ-9). Den som tar testen får umiddelbart tilbakemelding og råd om hva han/hun kan gjøre.

 

Helsepersonell kan bli veiledere

Det veiledete selvhjelpsverktøyet iFightDepression er utviklet for personer med mild til moderat depresjon. Hanne Sofie Wenø Nilsson opplyser:

Helsepersonell i kommunen og spesialisthelsetjenesten kan være veiledere for brukere av selvhjelpsverktøyet etter å ha gjennomført en nettbasert opplæring.

Opplæringen gis i korte videoer, er åpent tilgjengelig, og kurset er godkjent som tellende kurs for leger (Allmennmedisin) og psykologer. 

 

Europeisk samarbeidsprosjekt

I alt 18 land i Europa samarbeider i Den europeiske alliansen mot depresjon. NSSF er partner i EAAD og samarbeider med Sørlandet sykehus om å implementere EAAD flernivåintervensjon i Agder, inkludert selvhjelpsverktøyet iFightDepression.

Den nettbaserte opplæringen av veiledere er første ledd i å utvide prosjektet mot en nasjonal satsning.

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om hjelpetilbud