facebook 

Hjelptilhjelp.no

Hjelpetilbud

Oversikt over hjelpetilbud - Oversikt over kurs/konferanser


Rådgivningstelefonen for pårørende gir råd og veiledning i hvordan du kan mestre din egen livssituasjon som pårørende og hvordan du kan finne hjelp til den du er pårørende til. Den er drevet i regi av Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse og rus (LPP).

De skriver på sine nettsider:Vi har kompetanse på pårørendes rettigheter, og pårørendes behov, og har kunnskap om hjelpeapparatet. Vi ønsker å være en støtte og en veileder for pårørende som står i en vanskelig livssituasjon.

Rådgivningstelefonen er tilknyttet PIO-Pårørendesenteret i Oslo.

Rådgivningen skjer i samarbeid med LPPs lokallag.

 

Telefonnummeret til Rådgivningstelefonen

22 49 19 22Åpningstider for telefonen: Telefonen er åpen for pårørende fra hele landet, fra kl 10 - 15 mandag til fredag, og fra kl 10 - 19 på tirsdag.

 

Les mer om Rådgivningstelefonen

 Se en video om LPP her

Skrevet av

ove heradstveitOve Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi
Facebook - Twitter
- Hjelptilhjelp.no