hjelptilhjelp banner

Mannstelefonen er landets eldste telefontjeneste spesielt rettet mot menn. Telefonen tar imot henvendelser fra deg som er mann, og som sliter.

De skriver på sine nettsider:Når du ringer Mannstelefonen møter du en telefonvakt du kan snakke med om det meste. Våre frivillige telefonvakter har opplæring i og gode kunnskaper om å snakke med mennesker som befinner seg i vanskelige livssituasjoner.

Telefonvakten kan hjelpe deg med å nøste opp i problemene – og kanskje sette dem i et nytt perspektiv.

Ring oss om du har behov for å snakke om:

  • Samlivsproblemer
  • Skilsmisse og samværsproblematikk
  • Egen aggresjon og voldsbruk
  • Vold eller overgrep du har vært utsatt for
  • Ensomhet og isolasjon
  • Konflikter eller andre situasjoner som oppleves vanskelige i livet ditt

 

Telefonnummer til Mannstelefonen, Reform

22 34 09 60 (hjelpetelefon)

Åpningstider: Mannstelefonen er betjent alle uker fra mandag til fredag kl. 17.00 – 20.00 (med unntak for de fleste høytids- og helligdager)

 

Les mer om Mannstelefonen, Reform

Les mer om hjelpetilbud