Finn ulike typer

Hjelpetilbud

 

 

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

Det finnes ulike mestrings- og selvhjelpstilbud for mennesker med rusproblematikk og deres nærmeste.

 Finn mestringstilbud og selvhjelpsgruppe

hva-hjelper-psykiske-problemer

Trykk på "Velg kommune" øverst på siden for å finne en oversikt over mestringstilbud der du bor.

Hvilke mestringstilbud finnes?

Blant tilbud som finnes i Norge er:

  1. Selvhjelpsgrupper
  2. Mestringskurs knyttet til ulike former for avhengighet
  3. Pårørendetilbud

 

Ulike tilbydere av mestringstilbud

Det varierer på tvers av kommuner hvilke tilbud som finnes. En del mestringstilbud tilbys av frivillige organisasjoner og/eller bruker- og pårørendeorganisasjoner. I tillegg tilbys ofte slike kurs som en integrert del av behandling i psykisk helsevern. Lærings- og mestringssentre er en annen arena som tilbyr ulike former for mestringskurs.

For å finne en oversikt over mestrings- og selvhjelpstilbud der du bor, trykk på "Velg kommune" øverst på denne siden.

Les mer om rus og avhengighet

På de følgende sidene finner du mer informasjon om rus og avhengighet:

  1. Hva er rus og avhengighet?
  2. Nyheter
  3. Portretter
  4. Videoer
  5. Bøker