Finn ulike typer

Hjelpetilbud

 

 

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

Det finnes ulike mestrings- og selvhjelpstilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer.

 Finn mestringskurs og selvhjelpstilbud

hva-hjelper-psykiske-problemer

Trykk på "Velg kommune" øverst på siden for å finne en oversikt over mestringstilbud der du bor.

Eksempler på mestringstilbud og selvhjelp

Blant tilbud som finnes i Norge er:

  1. Depresjonsmestringskurs (KID-kurs)
  2. Angstmestringskurs
  3. Mestringskurs for andre psykiske helseutfordringer
  4. Selvhjelpsgrupper
  5. Selvhjelp på nett

 

Ulike tilbydere av mestringstilbud

Det varierer på tvers av kommuner hvilke tilbud som finnes. En del mestringstilbud tilbys av frivillige organisasjoner og/eller bruker- og pårørendeorganisasjoner. I tillegg tilbys ofte slike kurs som en integrert del av behandling i psykisk helsevern. Lærings- og mestringssentre er en annen arena som tilbyr ulike former for mestringskurs.