hjelptilhjelp banner

Mange tar kontakt med Stiftelsen Tryggere for å få plass på deres sinnemestringstilbud når de har fått en siste advarsel fra partner – “kniven på strupen”. - Jo tidligere du tar kontakt, jo tidligere kan du komme i gang med samtalene.

Bilde: Av Antonino Visalli på UnsplashDette forteller Bjørn Løvland i Stiftelsen Tryggere til hjelptilhjelp.no.

Han utdyper:

Sinnemestringstilbudet vårt retter seg mot menn og kvinner, yngre som eldre, som sliter med å kontrollere sitt eget sinne. Den viktigste målsettingen med sinnemestringstilbudet er at den enkelte skal mestre sitt eget sinne på en god og konstruktiv måte gjennom å erstatte usunn atferd med sunn.

Sinnemestringstilbudet egner seg for de som i sinne har utagert mot andre gjennom å skrike, skjelle ut, true, slå, eller som har utagert mot gjenstander ved å kaste ting i veggen, slå i bordet, smelle med døren.

På nettsidene sine skriver Stiftelsen Tryggere:

Av erfaring vet vi at mange som oftest tar kontakt for å begynne med sinnemestring når de har fått en siste advarsel fra partner – “kniven på strupen”. Det er jevn pågang for å få plass på sinnemestringstilbudet vårt. Særlig er pågangen stor rett etter ferier. Jo tidligere du tar kontakt, jo tidligere kan du komme i gang med samtalene.

Kontorer i Oslo

Stiftelsen Tryggere tilbyr sinnemestringstilbudet ved sine kontorer i Oslo. Her kjører de også egne sinnemestringstilbud for ungdom.

Bjørn Løvland forteller:

I løpet av høsten 2019 vil sinnemestringstilbudet til Stiftelsen Tryggere bli etablert også i andre deler av landet.

 

Nå også tilgjengelig via videosamtaler

Sinnemestringstilbudet er individuelt tilrettelagt, blir gjennomført av erfarne terapeuter, og baserer seg på metoder som forskning har vist er effektive.

Han forteller også at sinnemestringstilbudet nå er tilgjengelig for innbyggere i ulike deler av landet, gjennom videosamtaler.

Det er stor interesse for dette tilbudet. Bjørn Løvland forteller: 

Det er jevn pågang for å få plass på sinnemestringstilbudet vårt. Særlig er pågangen stor rett etter ferier. Jo tidligere du tar kontakt, jo tidligere kan du komme i gang med samtalene. Per. 3. juni 2019 er ventetiden for å komme i gang med samtaler via videosamtaler omtrent 4-6 uker.

På nettsidene til Stiftelsen Tryggere beskrives det nærmere hvordan slike videosamtaler fungerer: 

 

 

Vil du vite mer?

 

For mer informasjon, se https://tryggere.no/sinnemestring/

Videoer om hjelpetilbud

Les mer om hjelpetilbud