Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

Et nytt tilbud så dagens lys i 2014: Telefonbaserte selvhjelpsgrupper. Tilbudet er tilknyttet Mental Helse sin hjelpetelefon 116 123, og har høstet positive erfaringer i utprøvingsperioden. Målet med Samtalerommet er å få deltakerne til å mestre tilværelsen bedre og komme seg ut av ensomheten ved å trene på det å ha kontakt med andre, gi og motta støtte og råd. 

Dette skriver Mental Helse på sine nettsider. 

En vei ut av ensomheten

De skriver videre:

- Hjelpetelefonen har mange innringere som har behov for å prate, rett og slett å være i kontakt med folk jevnlig. For å imøtekomme dette behovet, tilbyr vi samtalegrupper via telefon. Prosjektet er kalt Samtalerom – veien ut av ensomheten, og har fått støtte fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering. 

Bakgrunnen for prosjektet er erfaringer som Mental Helse har gjort gjennom tilbudet Hjelpetelefonen 116 123. Mental Helse skriver:

- Mange av innringerne til Hjelpetelefonen er opptatt av samme type problematikk, og de av innringerne vi tror vil kunne bidra i en slik samtalegruppe, blir forespurt om de kan tenke seg å være med. Vi opplever at deltakerne setter pris på det å kunne prate med hverandre over tid. De gir hverandre råd basert på egne erfaringer, støtter og oppmuntrer hverandre.

 

Telefongruppene blir styrt av en veileder

Mental Helse skriver på sine nettsider at samtalegruppene på telefon baserer seg på å være styrt av en veileder. Temaene som tas opp er bestemt på forhånd og er godkjent av deltakerne. Deltakerne i samtalerommet er helt ukjente for hverandre, og presenteres kun ved fornavn.

- Som veiledere i samtalerommet inntar vi en slags Skavlan-rolle, vi stiller oppfølgingsspørsmål for å få samtalen til å gli samt påser at deltakerne holder seg til temaet vi er blitt enige om, forteller en av Mental Helse sine veiledere.

- Målet vårt med samtalerommet er jo å få deltakerne til å mestre tilværelsen bedre og komme seg ut av ensomheten ved å trene på det å ha kontakt med andre, og gi og motta støtte og råd. 

 

Vil du heller skrive om det som er vanskelig?

Mental Helse har også et tilbud for deg som ønsker å skrive om det som er vanskelig: www.sidetmedord.no. Mental Helse omtaler dette tilbudet slik: 

- På Sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller våre ansatte veiledere. Bruk forum og vennetjeneste for å utveksle erfaringer og meninger med andre brukere, eller send en melding anonymt til oss og få svar innen 48 timer.

Her er det mulig å bruke chatte-tjenesten, forumet og vennetjenesten.

 

Kilde:

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om hjelpetilbud