Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

Vår erfaring så langt er at brukerne fort blir vant til videosamtaler, og at utfordringer som ellers oppstår i terapien er svært like som ellers i samtaleterapi. Flere studier har vist at online terapi har like god effekt som klassisk "offline" terapi hos mennesker med milde til moderate vansker. 

Bilde: av BRUNO CERVERA på UnsplashDette sier Bjørnar Haara til hjelptilhjelp.no. Han er en av psykologene som arbeider i virksomheten Onlinepsykologene. 

Hos Onlinepsykologene jobber autoriserte psykologer som er medlemmer av Norsk Psykologforening. Foruten Bjørnar Haara, består Onlinepsykologene i dag av psykologene Kyrre Dyregrov og Stian Espevoll. 

bjornar haara

Virksomheten ble stiftet i slutten av 2017 og gir et godt praksiseksempel på psykologer som bruker nye tekniske løsninger for å nå ut med psykisk hjelp.

På bildet: Bjørnar Haara. Fotograf: Øystein Haara. 

Les mer om onlinepsykologene her

 

Online terapi kan være nyttig ved en rekke utfordringer

Vi spør Bjørnar Haara hvem som kan ha nytte av psykologhjelp på nett. 

- Forskning på effekten av internettbasert terapi har så langt primært vært gjort på milde til moderate vansker med bl.a ulike former for angst og depresjon, forteller psykologen.

- I disse studiene har online terapi like god effekt som klassisk "offline" terapi.

Han utypder at onlineterapi kan være til hjelp ved en lang rekke psykiske helseutfordringer, som for eksempel dersom man sliter med nedstemthet, lav motivasjon og energi, skam og lavt selvbilde.

- Også om man har ulike former for angst, har søvnvansker, overveldende følelser eller har utfordringer i nære relasjoner som f.eks med selvhevdelse og grensesetting, intimitet og sårbarhet, aggresjon eller er i en livskrise så kan online terapi være til hjelp. Mange vet kanskje ikke at det også er mulig å få hjelp med medisinsk uforklarlige symptom som f.eks dårlig mage (bl.a diaré eller mye luft), migrene, anspenthet, og svimmelhet ved samtaleterapi.

 

Mindre aktuell ved alvorlig psykisk lidelse

Vi spør også for hvem onlineterapi er mindre aktuelt. 

Psykolog Bjørnar Haara svarer:

- Internettbasert terapi er ikke for dem som er akutt suicidale og/eller psykotiske, driver med alvorlig selvskading eller spiseforstyrrelser eller er under påvirkning av rusmidler. I slike akutte tilfeller bør evt legevakten kontaktes.

 

Ønsker å gjøre psykologhjelp mer tilgjengelig

Onlinepsykologene har et ønske om å nå ut til mennesker som ellers kan ha vanskelig for å oppsøke ordinære psykolog- eller terapitilbud. Haara forteller:

- Vi håper og tror at terapi ved videosamtaler over nett kan være en unik mulighet til å nå nye klientgrupper, da særlig folk som opplever at terskelen for å oppsøke en "offline" terapeut fysisk er for høy. Årsaker til dette kan for eksempel være sosial angst, skam eller isolasjon grunnet depresjon. 

Han forteller at internettbasert terapi har som fordel at det er enkelt, billig og fleksibelt.

- Det gir større mulighet for anonymitet, og terapien kan følges fra kjente og trygge omgivelser hjemme i egen stue, utyper psykologen. 

- Dette kan være fordelaktig i en travel hverdag, om det lokale tilbudet er begrenset, og man slipper å stå på lange ventelister eller potensielt bruke tid og penger på å reise langt. Internettbasert terapi er med andre ord perfekt for et så langstrakt land som Norge der hver eneste fjord, dal og øy er bosatt!

 

Den høye tilgjengeligheten blir verdsatt

- Hvilke erfaringer har dere så langt med psykologbehandling på nett?

- Vår erfaring så langt er at brukerne fort blir vant til videosamtaler, og at utfordringer som ellers oppstår i terapien er svært like som ellers i samtaleterapi, forteller Bjørnar Haara. Han utdyper:

- Brukerne er veldig takknemlige for å bli lyttet til og for å få hjelp, og verdsetter at psykologen er så lett tilgjengelig og enkel å benytte seg av. Det at de kan sitte hjemme der de har det behagelig, føler seg trygge og ikke minst ikke trenger å stresse med "alt rundt terapien" blir også fremhevet.

Vi lurer også på om tilbudet blir mye brukt.

- Onlinepsykologene er i oppstartsfasen, forteller psykologen.

- Vi har ledig kapasitet og kan ta imot nye klienter på kort varsel.

 

- Internettbasert terapi er framtiden

Vi spør Bjørnar Haara hvordan det oppleves å jobbe som psykolog på nett.

- En fordel med å være internettbasert psykolog at man kan ha en mer fleksibel arbeidshverdag - så lenge man har internett kan man jobbe fra hvor som helst, forteller psykologen.

- Det fordrer selvsagt at man kan ivareta de strenge krav til blant annet taushetsplikt, journalføring og datasikkerhet som vi som helsepersonell forholder oss til.

Han legger også vekt på at det er spennende å ta del i en relativt ny og viktig utvikling innen psykologien - en tilgjengeliggjøring av terapi som er helt ny i historisk sammenheng. 

- Vi har troen på at internettbasert terapi er fremtiden for hvordan folk flest kommer til å ønske å benytte seg av psykologer og at det vil skje en kulturendring innen feltet slik som fastlegene allerede er godt igang med.

En annerledes psykologhverdag

Vi spør Bjørnar Haara hva som er utfordringene ved å jobbe som psykolog på nett.

- En utfordring med å være psykolog på nett er, slik som det ofte er når man er entrepenør og driver privat, at man må kunne "litt om alt", f.eks. nettsider, nettsikkerhet, betalingstjenester, markedsføring, med mer, forteller Haara.

- En annen utfordring kan være at man ikke har like mye kontakt med kollegaer i arbeidshverdagen som når man jobber på et kontor.

Han forklarer også at Onlinepsykologene samarbeider med Psyknett-Employ, som blant annet har som mål å gjøre hverdagen til privatpraktiserende psykologer lettere, og bidra til å skape et online nettverk av psykologer. Noen er de som står bak Onlinepsykologene er også sentrale i Psyknett-Employ, legger han til.

 

Hvordan komme i kontakt?

Til sist vil vi gjerne vite hvordan interesserte kan ta kontakt med psykologene. 

Om man ønsker å booke time kan man lettest gjøre dette på Onlinepsykologene.no, forklarer Bjørnar Haara.

- Der finnes også et kontaktskjema man kan fylle ut og nå oss på. Opplysninger sendes kryptert til oss. Øvrige kontaktopplysninger finnes på Onlinepsykologene.no 

 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om hjelpetilbud