Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

Det er svært mange mennesker i Norge som strever med psykisk plager men ikke har tilgang til god hjelp. Dette vil psykolog Magnus Nordmo gjøre noe med, og med støtte fra Extrastiftelsen, har han laget selvhjelpsmateriell for vanlige psykiske lidelser som nå er gjort fritt tilgjengelig.

Selvhjelpsprogrammene ble i forrige uke lagt åpent for alle som ønsker å ta det i bruk på YouTube. 

Gratis selvhjelpsmateriell

Dette bekrefter Magnus Nordmo overfor hjelptilhjelp.no. Han forteller:

Jeg har laget åpne og gratis selvhjelpsmateriell hvor alle som ønsker kan få tilgang til å hjelpe seg selv. Videoene er basert på den nyste forskningen som beskriver hvordan man skal gå frem for å gjøre dette effektivt.

Programmene er spesielt rettet imot å gi hjelp til mennesker som strever med angst, depresjon og søvnproblemer, og responsen har så langt vært svært god.

- Jeg har fått høre fra mange psykologer at de ønsker å bruke videoene i sin praksis, samt mange positive tilbakemeldinger fra brukere også, forteller psykologen.

 

Inspirert av forskning på selvhjelp

Nordmo har gått med tanker om å lage slike selvhjelpsprogrammer lenge, men fikk omsider realisert idéen da han fikk støtte fra Extrastiftelsen til å bruke et år på å arbeide fram selvhjelpsmateriellet.

En viktig inspirasjonskilde var forskningsgruppen rundt førsteamanuensis Tine Nordgreen ved Universitetet i Bergen, som har forsket spesifikt på selvhjelpstilbud for mennesker med psykiske plager.

Magnus Nordmo forteller om dette til hjelptilhjelp.no:

- Jeg arbeidet sammen med denne gruppen i flere år og ble veldig inspirert av dette arbeidet.

- Det var forbausende mange mennesker med lettere psykiske plager som tilsynelatende bare trengte en liten dytt i riktig retning.

 

Mange har ikke tilgang på god hjelp

Bakgrunnen for prosjektet er at det svært mange som strever psykisk, men uten å ha tilgang til god hjelp.

- Dette er mennesker som ikke har tilstrekkelig alvorlige symptomer til å få hjelp i spesialisthelsetjenesten men som allikevel strever i hverdagen, forteller Nordmo.

- Av disse psykiske plagene er sosial angst, søvnvansker og depresjon blant de vanligste. Dette er også plager hvor man har forskningsbelegg for at selvhjelpsprogrammer kan være til stor hjelp.

 

Virksom hjelp på egenhånd

Selvhjelpsprogrammene som Nordmo har laget tar utgangspunkt i tredjegenerasjons kognitiv atferdsterapi.

- Det er en bred merkelapp som dekker over en rekke forskjellige intervensjoner som alle fokuserer på atferdsmønstre og hvordan man forholder seg til tanker og følelser, forklarer Nordmo.

Psykologen forteller:

- Det flotte med disse metodene er at de kan formidles, sammenlignet med mange andre terapiformer. 

- Man kan eksempelvis forklare hvorfor det er en dårlig ide å være passiv når man er deprimert og vise til atferdsaktivering som et langt bedre alternativ.

 

Videoer med råd og informasjon

Sentralt i selvhjelpsprogrammene står flere videoserier som trinn for trinn for trinn gir informasjon om hva du kan gjøre for å bli bedre fra disse psykiske problemene. Videoseriene sentrerer seg omkring tre hovedområder: sosial angst, panikkangst, og depresjon. I tillegg har de flere underområder. 

Her er en oversikt over videoseriene:

 

  1. Depresjon
  2. Langvarige søvnvansker
  3. Kortvarige søvnvansker
  4. Sosial angst
  5. Rødming
  6. Presentasjonsangst
  7. Panikkangst
  8. Flyskrekk
  9. Helseangst
  10. Fobier

 

Egne apper som skal støtte programmene

psykolog magnus nordmoHvert program inneholder også arbeidsark som er lenket til i videobeskrivelsen, altså under selve Youtube-videoene. I tillegg har Magnus Nordmo (bildet) laget to apper, som er ment å være til hjelp mens man arbeider med selvhjelpsprogrammene. Han forteller:

- Jeg har laget en søvndagboksapp (IOS og Android) som man burde bruke mens man arbeider med søvnrestriksjon mot langvarige søvnvansker.

Han forteller også:

- Jeg har også laget en humørdagboksapp (IOS og Android) som man bør bruke mens man arbeider med atferdsaktivering mot depresjon.

 

Håper at mange tar i bruk materiellet

Nordmo er bare så vidt i gang med å spre selvhjelpsmateriellet, og han håper at så mange som mulig tar det i bruk. Han forteller:

Ut i fra de tilbakemeldingene jeg har fått så langt er jeg optimistisk med tanke på målet om å nå dem som ikke har tilgang til et annet behandlingsopplegg.

I tillegg til å ha en norsk versjon av selvhjelpsprogrammene, har han også laget en engelsk oversettelse. Men å nå ut med programmene til et engelsktalende publikum er ikke nødvendigvis så enkelt. 

Han etterspør derfor tips og hjelp til å nå ut også me de engelske versjonene:

- Kanskje leseren av dette innlegget vet om et forum eller nettsted hvor de kan hjelpe meg ved å dele internettlenken til de engelske programmene? Det hadde i alle fall jeg satt pris på!

 

Vil du vite mer? 

Ta en kikk på selvhjelpsmateriellet selv. Her finner du første video i serien om depresjon.

selvhjelpsprogram depresjon

Her går du til videoen

 

Les mer

 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om hjelpetilbud