hjelptilhjelp banner

Et team bestående av en psykologspesialist og en psykiatrisk sykepleier har laget en app som kan være til hjelp ved angst. Appen er et 30 dagers program som primært er rettet mot panikkangst.

Dette forteller Ole Sennerud, som har vært med å utvikle appen, til hjelptilhjelp.no.Panikkangst er kjennetegnet ved at den kommer uventet og oppleves som en intens frykt, sammen med symptomer som hjertebank, skjelving, pustevansker, brystsmerter, svimmelhet.

Panikkangst kan være svært handlingslammende for den som er plaget av den. Heldigvis er det mulig å bli kvitt panikkangsten, og blant annet har ulike former for kognitiv atferdterapi har vist seg å være effektiv.

Denne appen henter prinsipper nettopp fra en slik behandlingsform.

 

30 day

Skjermdump fra appen 

 

Gradvis eksponering for det du frykter

På Appstore kommer det fram at appen er primært rettet imot deg med panikkangst, men at den også kan være nyttig ved andre former for angst. 

Du kan ta appen med deg på telefonen og bruke den i møte med situasjoner du frykter. Tanken er at appen skal hjelpe deg med en gradvis eksponering, noe som er et viktig element i effektiv angstbehandling.

Appen er bygd opp som et program hvor det gis ny info og nye øvelser hver dag, ifølge Ole Sennerud.

I tillegg vil appen oppdateres jevnlig med mye tips og øvelser. 

 

Vil du prøve appen?

Les mer om hjelpetilbud