Finn ulike typer

Hjelpetilbud

 

 

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

Online terapi er et alternativ for å få behandling og hjelp med psykiske problemer. Her kan du lese mer om onlineterapi og hvilke muligheter for onlineterapi som finnes i Norge.

 Hva er onlineterapi?

Onlineterapi ligner tradisjonell terapi eller behandling, men tilbys digitalt (i praksis gjennom telefon, videosamtaler, eller lignende). Det finnes en del forskning som støtter opp under nytteverdien med terapi på nett [Barak et al., 2008][1] .

Onlineterapi kan forstås på litt forskjellige måter. En vanlig form for onlineterapi er når videosamtaler brukes til å gi behandling eller hjelp [Békés & Aafjes-van Doorn, 2020][2] . En annen variant av onlineterapi er gjennom terapeutstyrte selvhjelps- eller terapiprogrammer på internett [Pihlaja et al., 2018][3] .

 

Kan onlineterapi gi god hjelp for psykiske problemer?

Tidligere var det stor bekymring om hvor vidt onlineterrapi kunne være effektivt, og hvor vidt det var mulig å bygge en tilstrekkelig terapeutisk allianse gjennom denne formen for terapi.[Békés & Aafjes-van Doorn, 2020][2] .

Nyere oversiktsstudier tyder imidlertid på at onlineterapi kan gi god hjelp ved psykiske problemer og lidelser. Blant annet rapporterer både pasienter og terapeuter som bruker onlineterapi med videochat om at det er fullt mulig å utvikle god terapeutisk allianse [Simpson & Reid, 2014][5] . Onlineterapi-timer synes også å gi like god effekt som tradisjonell terapi med ansikt-til-ansikt-oppmøte [Backhaus et al., 2012][6] .

Videre er det dokumenter god effekt av onlineterapi ved ulike psykiske helseproblemer og lidelser. 

Blant annet ser onlineterapi ut til å kunne fungere godt for både depresjon og angst, herunder panikklidelse, sosial angstlidelse, generalisert angstlidelse, posttraumatisk stresslidelse og alvorlig depresjon [Andersson et al., 2019][7] .

I tillegg har onlineterapi vist god effekt i behandlingen av søvnvansker som kronisk insomni [Bowen, 2019][8] .

 

Fordeler med onlineterapi

Hovedfordelen med å søke onlineterapi er stort sett den samme som ved å søke tradisjonell terapi - nemlig at det er en måte å få hjelp med psykiske problemer på.

En mer spesifikk fordel ved onlineterapi handler om tidsbruk. Ved onlineterapi slipper man å bruke tid og penger på å reise for å møte en terapeut. Så lenge man har oppkobling til internett og en tilgjengelig pc, kan man i prinsippet motta hjelpen hvor man måtte ønske.

 

Ulemper med onlineterapi

Fremdeles er det begrenset i hvor stor grad det offentlige hjelpeapparatet tar i bruk onlineterapi. Riktig nok har coronapandemien bidratt til at videomøter blir atskillig mer brukt enn tidligere, og det vil sannsynligvis bli stadig vanligere at deler av hjelpen gis online. 

Likefullt er det fremdeles slik at det per idag stort sett er private psykologtjenester som tilbyr onlineterapi i Norge.

Ulempen blir dermed at man som regel må betale selv for behandlingen, i motsetning til når man søker hjelp i det offentlige. 

 

Finn onlineterapi i Norge

Her finner du en oversikt over tilbydere av onlineterapi i Norge:

Her er treffene på ditt søk...

Vi fant 3 treff i kategori "Psykiske problemer"

 

References & Footnotes
  1. Barak et al., 2008: Barak, A., Hen, L., Boniel-Nissim, M., & Shapira, N. A. (2008). A comprehensive review and a meta-analysis of the effectiveness of internet-based psychotherapeutic interventions. Journal of Technology in Human services26(2-4), 109-160.
  2. Békés & Aafjes-van Doorn, 2020: Békés, V., & Aafjes-van Doorn, K. (2020). Psychotherapists’ attitudes toward online therapy during the COVID-19 pandemic. Journal of Psychotherapy Integration30(2), 238.
  3. Pihlaja et al., 2018: Pihlaja, S., Stenberg, J. H., Joutsenniemi, K., Mehik, H., Ritola, V., & Joffe, G. (2018). Therapeutic alliance in guided internet therapy programs for depression and anxiety disorders–a systematic review. Internet interventions11, 1-10.
  4. Békés & Aafjes-van Doorn, 2020: Békés, V., & Aafjes-van Doorn, K. (2020). Psychotherapists’ attitudes toward online therapy during the COVID-19 pandemic. Journal of Psychotherapy Integration30(2), 238.
  5. Simpson & Reid, 2014: Simpson, S. G., & Reid, C. L. (2014). Therapeutic alliance in videoconferencing psychotherapy: A review. Australian Journal of Rural Health22(6), 280-299.
  6. Backhaus et al., 2012: Backhaus, A., Agha, Z., Maglione, M. L., Repp, A., Ross, B., Zuest, D., ... & Thorp, S. R. (2012). Videoconferencing psychotherapy: a systematic review. Psychological services9(2), 111.
  7. Andersson et al., 2019: Andersson, G., Carlbring, P., Titov, N., & Lindefors, N. (2019). Internet interventions for adults with anxiety and mood disorders: a narrative umbrella review of recent meta-analyses. The Canadian Journal of Psychiatry64(7), 465-470.
  8. Bowen, 2019: Bowen, L. (2019). Assessing the effectiveness of online cognitive behavioral therapy in adults with chronic insomnia: A systematic review and meta-analysis. Lynchburg Journal of Medical Science1(3), 6.