Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

Mindfit-appen kan sammenlignes med en mini-psykolog som du kan ta med deg hvor som helst, og som får plass i lommen din. Appen skal bidra til motivasjon for endring via loggføring av positive hendelser samt tips til hjelpeteknikker og kartlegging av dine utfordringsområder.

Dette forteller Janne Ekeberg Amundsen til hjelptilhjelp.no. Hun er psykologspesialist og har vært med å utvikle appen Mindfit som nå har vært på topplistene i App Store siden lanseringen i mai 2014.  

En mini-psykolog i lomma

janne-ekeberg-amundsenIfølge Amundsen bygger Mindfit-appen på metoder fra kognitiv atferdsterapi (CBT) og Eye Movement Desencitization Reprocessing (EMDR).

Bilde: Reidun Bjørnhusdal. Mindfit.no

Hva er hensikten med appen?

- Mindfit er en selvhjelpsapp som fungerer som en mental trener eller «Mini-psykolog i lomma». Hensikten er at vi ønsker å gi folk et verktøy som de kan benytte for å jobbe med / eller trene på utfordringer en selv har i hverdagen. Mindfit hjelper deg også å bli mer bevisst de positive ting som skjer i livet ditt her og nå, forteller Janne Ekeberg Amundsen.

- Erfaringsvis tar endring tid og underveis er det lett å bli mest opptatt av det en ikke får til. Mange trenger hjelp med å snu negative tankemønstre. For å holde motet oppe er en viktig funksjon i appen å registrere positive hendelser og mestringsopplevelser underveis. På denne måte får du en bekreftelse på at du er på rett vei, og det gjør noe med tankestilen.

  

Hjelper deg til å bli motivert til endring 

  1. Film om Mindfit-appen

 

Hvem er appen rettet imot?

- Den er utviklet med tanke på at folk flest som har utfordringer kan benytte den for å bli motivert til å komme i gang med endring – få en bedre hverdag. Programmet passer til alle typer mennesker som i gitte situasjoner, eller visse perioder i livet føler seg stresset, trenger motivasjon eller er nedstemt og mangler energi, forteller Janne Ekeberg Amundsen.

Ideén til Mindfit kom da søsteren min Hilde var gjennom en tøff periode og trengte motivasjon til å endre tankemønster, flytte fokus og sette grenser.

- Janne Ekeberg Amundsen

- Ideén til Mindfit kom da søsteren min Hilde var gjennom en tøff periode og trengte motivasjon til å endre tankemønster, flytte fokus og sette grenser. Det hele startet med at hun selv gikk gjennom en livskrise, og hadde veldig dårlig selvfølelse. Hun leste mange selvhjelpsbøker, men fant ikke noe hjelp i dem. Og etter hvert som hun lærte seg metoder og teknikker som fungerte for henne innså hun at teknikkene kunne samles i en selvhjelpsapp som også kunne hjelpe andre.

- Jeg ble med som psykolog inn i utviklingen av appen, og den er derfor utviklet med tanke på blant annet slike utfordringer som søsteren min selv hadde, og som mange har utfordringer med.Utgangspunktet er at Mindfit kan brukes av folk flest. Den er ikke ment å erstatte psykologhjelp, men kan også benyttes i en kombinasjon med samtaleterapi.

 

Veldig gode tilbakemeldinger fra brukere

Hvilke erfaringer har brukere med appen?

- Vi har mottatt veldig gode brukertilbakemeldinger og du kan lese noen av dem vedlagt.

tilbakemeldinger-mindfit

  

Anbefales av flere psykologer

Kan appen brukes i kombinasjon med samtaleterapi?

- Ja, det kan det. Det er flere psykologer som nå anbefaler appen til sine pasienter. Vi planlegger også et samarbeid med en lokal DPS om utprøving av Mindfit i deres klientpopulasjon, forteller Amundsen.

 

- I samtaleterapi kan Mindfit brukes både som hjelp til bevisstgjøring av problemområde og som motivator for endring. I Mindfit finner man en kartleggingsdel inspirert av kognitiv terapi der en får hjelp til å sette seg mål, bli bevisst i hvilke situasjoner utfordringen oppstår og identifisere negative tanker og følelser.

 

Mindfit minner deg om å bruke den

- Andre del av Mindfit består av å registrere positive opplevelser og erfaringer. Som psykolog pleier jeg å anbefale mine klienter at de skal loggføre positive hendelser og mestringsopplevelser – slik at de holder motet oppe, og ser at de er på rett vei. En slik loggføring kan gjøres i en bok, men ikke rent sjelden opplever jeg at det å skrive ned opplevelsene ofte blir glemt av klientene og dette er ivaretatt i appen, forteller psykologspesialist Janne Ekeberg Amundsen.

- Appen er tilrettelagt for at brukerne skal motta varslinger, slik at de husker på å registre / bruke appen, og på den måten bli motivert til å fortsette.

- I tillegg har vi samlet ulike hjelpeteknikker brukere kan benytte når de står i en utfordrende situasjon. De teknikkene som ligger inne i appen er velkjente teknikker som psykologer pleier å bruke alt fra pusteteknikker til avspenninngsøvelser

 

Kilder:

  • Intervju med Janne Ekeberg Amundsen. Hjelptilhjelp.no

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om hjelpetilbud