Finn ulike typer

Hjelpetilbud

 

 

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv. Heldigvis kan det være god hjelp å få gjennom ulike familieveiledningstilbud.Finn familieveiledningstilbud der du bor

hva-hjelper-psykiske-problemer

Trykk på "Velg kommune" øverst på siden for å finne en oversikt over familieveiledningstilbud i kommunen din.

Hva er familieveiledning?

Familieveiledning er et tilbud hvor man som foreldre mottar råd, veiledning og støtte i forhold til å løse og forebygge utforderinger i hverdagen. Det finnes ulike former for familieveiledning.

 

Ulike tjenester som gir familieveiledning

Familieveiledning kan mottas i ulike hjelpetjenester.

 

 1. Noen kommuner har egne familiesentre som tilbyr familieveiledning som lavterskeltilbud. Hjelpen er som regel gratis og det trengs ingen henvisning.
 2. Uansett hvor du bor i Norge så har du tilgang til å kontakte et familievernkontor. Hjelp ved familievernkontoret er også som regel gratis og det er ikke nødvendig med henvisning.
 3. Barnevernstjenesten gir familieveiledning som en integrert del av oppfølgingen av barn og familier hvor det er bekymring. Det er mulig for deg som foreldre å selv ta kontakt med barnevernet om du opplever bekymring knyttet til at din familiesituasjon gjør hverdagen vanskelig for et eller flere av barna dine.
 4. Psykisk helsevern for barn og unge (ofte kalt BUP) gir i noen grad også famliieveiledning som et ledd i behandling av barn som mottar hjelp der. Fastlegen må henvise barnet ditt til BUP for at de skal gi hjelp.

 

Finn andre hjelpetilbud for parforhold og familie der du bor

 1. Samlivskurs
 2. Sinnemestringskurs
 3. Foreldrekurs
 4. Praktisk hjelp / avlastningstilbud
 5. Vold i nære relasjoner
 6. Omsorgssvikt / bekymring for barn

Les mer om parforhold og familie

På de følgende sidene finner du mer informasjon om temaer knyttet til parforhold og familie:

 1. Nyheter
 2. Videoer
 3. Bøker