Det finnes ulike bruker- og pårørendetilbud for deg som har en psykisk lidelse eller som står tett på noen med en slik lidelse.

 Finn fram til bruker- og pårørendetilbud

hva-hjelper-psykiske-problemer

Trykk på "Velg kommune" øverst på siden for å finne en oversikt over bruker- og pårørendetilbud der du bor.

Hvilke bruker- og pårørendetilbud finnes?

 Ulike bruker- og pårørendetilbud finnes, inkludert:

 

  1. Bruker- og pasientorganisasjoner, som Mental Helse, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Bipolarforeningen, m.m.
  2. Pårørendesentre / Pårørendesenteret
  3. Lærings- og mestringssentre
  4. Frivillige tilbud til brukere eller pårørende
  5. Ulike selvhjelpstilbud

 

Informasjon fra Helsenorge.no

Les mer om bruker- og pårørendetilbud ved psykisk helse og rus på Helsenorge:

  1. Tilbud for pårørende innen psykisk helse og rus