Finn ulike typer

Hjelpetilbud

 

 

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

Mange utfordringer i hverdagen kan gjøre hverdagen krevende, enten det er snakk om dårlig økonomi; aleneomsorg for barn; funksjonshemming, rusproblematikk eller psykisk lidelse i familien; eller kanskje en kombinasjon av alt. Da kan det være nyttig å kjenne til muligheter for avlastning og praktisk hjelp.  Finn avlastningstilbud og praktisk hjelp der du bor

hva-hjelper-psykiske-problemer

Trykk på "Velg kommune" øverst på siden for å finne en oversikt over avlastningstilbud og praktisk hjelp der du bor.

Avlastningstiltak

Avlastningstiltak fra det offentlige er et tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Formålet med avlastning er å:

 

  1. hindre overbelastning
  2. gi deg nødvendig fritid og ferie
  3. gi deg mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter

Avlastningstiltak er gratis og kan gis både som avlastning i eget hjem og som opphold i institusjon. Du kan kontakte Pasient- og brukerombudet for mer informasjon om dine rettigheter på dette området. Her kan du lese mer om avlastningstilbud:

  1. Offentlige avlastningstiltak (Helsenorge.no)
  2. Om å ta imot avlastning (Frambu)

 

Praktisk hjelp og støtte fra frivillige og ideelle aktører

Frivillige aktører kan bistå med ulike former for praktisk hjelp og støtte til familier som trenger ekstra støtte. Det vil sjelden være snakk om direkte avlastning, men kan være omsorg og støtte. Slike tilbud er et godt supplement til hjelp fra det offentlige. Det finnes ulike tjenester i Norge som kan være aktuelle å kjenne til. Her er noen:

  1. Home Start Familiekontakten
  2. Ferie for alle (Røde Kors)
  3. Barnas Stasjon (Blå Kors)
  4. Frivilligsentraler i Norge