Finn ulike typer

Hjelpetilbud

 

 

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

Private psykolog- og psykiatertilbud er et viktig supplement til behandling i det offentlige helsevesenet. I tillegg finnes det enkelte private psykologer og psykiatere som er ansatt av helseforetak og som kan gi behandling hvor du kun betaler egenandel som ved behandling i det offentlige.Finn fram til privat psykolog

hva-hjelper-psykiske-problemer

Trykk på "Velg kommune" øverst på siden for å finne en oversikt over private psykologer der du bor.

Hva kan en privat psykolog/psykiater hjelpe med?

Private psykologer og psykiatere kan gi hjelp for en rekke psykiske helseutfordringer, blant annet: 

 

 1. Angst
 2. Depresjon
 3. Stress
 4. Søvnproblemer
 5. Livskriser og sorg
 6. Problemer i parforhold og familie
 7. Rus og avhengighet
 8. Traumer

Denne listen er ikke uttømmende. Du kan som regel lese om hva psykologen eller psykiateren kan hjelpe deg med på deres egne nettsider.

Et annet alternativ er å bruke Psykologforeningens søkemotor som du finner under:

 1. Finn en privat psykolog (ekstern tjeneste)

 

Fordeler ved å få hjelp fra privat psykolog / psykiater

Selv om man i Norge har et godt utbygd offentlig helsevesen, hvor det er tydelige rettigheter for å få hjelp fra psykisk helsevern, så der det også fordeler med å søke privat hjelp. 

Hovedfordelen med å søke hjelp fra privat psykolog / psykiater er stort sett den samme som ved å søke hjelp i det offentlige - nemlig at det er en måte å få hjelp med psykiske problemer på.

En annen fordel er at det er mulig å komme svært raskt til hjelpen. Flere private psykologer tilbyr hjelp på dagen, eller i hvert fall i løpet av få dager. I det offentlige helsevesenet er det som regel lengre ventetid. Unntaket er når det er behov for øyeblikkelig hjelp.

 

Onlineterapi

En variant av å få hjelp fra privat psykolog (og eventuelt psykiater) er å motta onlineterapi. Les mer om onlineterapi her:

 1. Finn onlineterapi

 

Ulemper ved å få hjelp fra privat psykolog / psykiater

Som regel må du betale selv for behandling hos private psykologer og/eller psykiatere. Det er viktig at du avklarer dette spørsmålet før du går i gang med slik behandling.

Dessuten vil mennesker med svært omfattende og sammensatte psykiske lidelser ofte ha behov for langvarig hjelp fra flere instanser. Da vil det være mest naturlig at det offentlige helsevesenet styrer denne hjelpen. Les mer her om psykisk hjelp i kommunen og hjelp fra psykisk helsevern

  

Private psykolog- / psykiatere med refusjonsordning

Det finnes også noen psykologer og psykiatere med refusjonsavtale, som vil si at du kun trenger å betale egenandel for denne behandlingen. Imidlertid må du henvises til disse på samme måten som du må henvises for å få hjelp fra psykisk helsevern. Det er som regel fastlegen som henviser.

Det er imidlertid vanskelig å vite hvor vidt man slipper til psykolog eller psykiater på denne måten, noe som er skrevet om på nettsidene til Bypsykologene i Bergen. De skriver blant annet:

 1. Avtalespesialister er frittstående, privatpraktiserende psykologer og psykiatere.
 2. Avtalespesialistene skiller seg fra andre privatpraktiserende psykologer og psykiatere ved at de har avtale med det offentlige om refusjon.
 3. Avtalespesialistene kan ha lavere terskel enn de allmennpsykiatriske poliklinikkene og gir noen ganger et mer langvarig behandlingstilbud.
 4. Om en får behandling eller ikke er enda mer uforutsigbart hos avtalespesialistene enn hos poliklinikkene. Noen får raskt et tilbud, mens andre må vente lenge. 
 5. I senere tid har avtalespesialistordningen blitt bedre på den måten at avtalespesialister som selv ikke har ledig kapasitet, kan sende henvisningen videre til pasientkoordinator, slik at pasienten likevel får behandlingrettighetene sine vurdert. Skal det skje, må den som henviser skrive at pasienten samtykker til at henvisningen kan sendes videre til pasientkoordinator. Om en får innvilget behandling (såkalt «rett til nødvendig helsehjelp»), vil en bli overført til et DPS og få behandling ved en poliklinikk der.
 6. Stadig flere avtalespesialister har avtale med DPSer om å ta imot pasienter fra dem, noe som betyr at det er mindre ledig for henvisninger direkte fra fastleger enn tidligere

Her finner du en oversikt over private psykologer og psykiatere med refusjonsavtale:

Her er treffene på ditt søk...

Vi fant 2 treff for søkeord "(Norge)" i kategori "Psykiske problemer"