Finn ulike typer

Hjelpetilbud

 

 

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

Psykisk helsevern er undersøkelse og behandling av psykiske lidelser, inkludert nødvendig pleie og omsorg. Psykisk helsevern skjer som hovedregel ved frivillighet.Finn fram til hjelp i psykisk helsevern

hva-hjelper-psykiske-problemer

Trykk på "Velg kommune" øverst på siden for å finne en oversikt over behandling i psykisk helsevern der du bor.

Hva kan psykisk helsevern hjelpe deg med?

Du kan få hjelp til:

 

 1. Utredning og diagnostisering av psykiske lidelser
 2. Behandling av psykiske lidelser

 

Hvordan komme i kontakt med psykisk helsevern

Normalt er det fastlegen som henviser til psykisk helsevern, som innen gitte tidsfrister vurderer hvor vidt du har rett på nødvendig helsehjelp. Dersom du har rett til nødvendig helsehjelp, er psykisk helsvern forpliktet til å gi deg et behandlingstilbud.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp kan legen henvise deg til psykisk helsevern for akutt-time. Utenfor legekontorets åpningstid kan legevakten bistå med dette. 

Du kan alltid ringe 113 hvis du tror at en sykdom, skade eller situasjon er alvorlig. Det er ikke alltid så lett å bedømme. Da er det viktig at du ringer likevel. Les mer her

Informasjon fra Helsenorge.no

Les mer om å få hjelp fra psykisk helsevern på helsenorge.no:

 1. Hjelp fra psykisk helsevern (frivillig)
 2. Tvungent psykisk helsevern

 

Rettigheter knyttet til å få psykisk helsehjelp

Følgende dokumenter kan være til hjelp i forhold til å kjenne til dine rettigheter for å få hjelp fra psykisk helsevern:

 1. Rettigheter i psykisk helsevern (under 16 år)
 2. Rettigheter i psykisk helsevern (16-18år)

Informasjon om psykisk lidelser og pakkeforløp

Pakkeforløp er en viktig satsning innenfor psykisk helsevern. Dette er i praksis en arbeidsform som psykisk helsevern skal følge, med egne forpliktelser for kommunen, og hvor hensikten er at hjelpetilbudet som gis brukere skal være mer forutsigbart og effektivt. Pakkeforløpene skisserer både hva som skal skje i forkant av henvisning til psykisk helsevern, under oppfølgingen / behandlingen i psykisk helsevern, og i etterkant av avsluttet tilbud hos psykisk helsevern. 

 1. Pakkeforløpene

 

Eksempler på type hjelp man kan motta i psykisk helsevern

Psykisk helsevern inkluderer DPS (voksenpsykiatriske poliklinikker), BUP (barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker / psykisk helsevern for barn og unge; PBU), samt ulike spesialiserte avdelinger og sykehus. Noe av det som kan mottas i hjelp ved psykisk helsevern er:

 

 1. Utredning / kartlegging / diagnostisering av psykisk lidelse og utviklingsforstyrrelser
 2. Samtaler med psykolog og andre profesjonelle helsearbeidere, som psykiater, lege, og sosionom
 3. Behandling med psykoterapi, samtaler, og psykoedukasjon
 4. Medisinering, f.eks antidepressiva, antipsykotika, sovemedisin, med mer
 5. Foreldrestøttende kurs, diagnosekurs, og lærings- og mestringskurs
 6. Veiledning og samarbeid med førstelinjetjenester
 7. Innleggelse på psykiatriske avdelinger. Det skjer som oftest frivillig, selv om tvangsinnleggelse av og til er nødvendig