Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

Har du gått deg vill i livet? Psykologene og de andre terapeutene i Norsk Mestring driver med terapi i villmarken med en målsetning om å hjelpe mennesker med å gå opp nye stier i livet. Tilbudet er for ungdom og unge voksne med et bredt spekter av livsvansker. Her leser du et intervju med mannen bak dette spennende hjelpetilbudet som flere burde kjenne til.

 

Konfronterer utfordringer i villmarken 

Espen Holmgren som selv er blant villmarksterapeutene, er mannen bak virksomheten Norsk Mestring. Han forteller til hjelptilhjelp.no at deres tilbud med villmarksterapi har vært bygd opp siden 2008, men at det fremdeles er mange i målgruppen som ikke kjenner til dette hjelpetilbudet. Det ønsker han å gjøre noe med.Vi lurer på hva villmarksterapi egentlig er, og Holmgren forteller:

Villmarksterapi er behandlingsturer på flere dager/uker der deltakerne blir kjent med seg selv gjennom å takle friluftslivets basale overlevelsesprinsipper som mat, varme, ly mot vær og forflytning.

Villmarksterapien er ikke bare en tur i villmarken -  men et reelt terapeutisk tilbud for mennesker med helt reelle vansker. Hver tur har inntil 5 plasser og alle turene har tilpasset innhold etter årstiden.

Erfarne villmarksterapeuter og psykologer bruker dagene intensivt til å la deltakerne konfrontere utfordringene som de sliter med i hverdagen. I løpet av programmet involveres hele familien i oppfølgingssamtaler og tiltak, forteller villmarksterapeuten.

Psykologer brukes veldig bevisst i terapiforløpet: under utredning, noen dager av et helt turprogram, og i oppfølgingen etterpå.  

villmarksterapi 2

Bilde: norskmestring.no

 

For ungdommer og unge voksne med et bredt spekter av livsvansker

Villmarksterapien er rettet imot ungdom og unge voksne med alt ifra autismespekterforstyrrelser, angst, depresjon, rusproblemer og atferdsproblemer. De har atskilte programmer for deltakere i aldersgruppene 12-14 år, 14-17 år og 18-30+ år.

Espen Holmgren forteller at de har gode erfaringer med å bruke villmarksterapi som hjelpetilbud for disse menneskene.

Vi har veldig gode erfaringer fra et vidt spekter av problemstillinger. Unge i alderen 14-17 år med utfordringer innen autismespekteret, adferdsproblemer som data og internettavhengighet, sosiale vansker og skolevegring har vi gode erfaringer og resultater med, forteller Holmgren.

Han forteller at det er mange forskjellige turprogrammer for ulike målgrupper, og at programmene for alderen 18-30+ er det i hovedsak unge menn med rusproblemer og dataspill- eller internettavhengighet som hjelpes, i tillegg til jenter med dype depresjoner eller angst, og hvor det ofte er en selvskadingsproblematikk.

 

Slitsomt, men livsforandrende

villmarksterapi 3

Bilde: norskmestring.no

Gründeren bak villmarksterapien forteller at turene ikke er noen lek - det kan være slitsomt å delta - men samtidig at både deres egne erfaringer og forskningen bygger opp under at det virkelig kan være livsforandrende å delta i terapien.

Våre deltagere synes at opplegget er slitsomt, men at de føler seg mye bedre etterpå og at problematferden blir ofte minimert eller helt borte. Dette er i tråd med større kvantitative studier på vilmarksterapi fra USA, sier Holmgren.

Blant eksemplene på mennesker som har fått det bedre av å delta i terapien, nevner Holmgren spesielt at det er mange som kommer ut av rusproblemene gjennom å delta i villmarksterapien.

 

Flere dager i naturen eller 45 minutter på et kontor?

Det er mange grunner til at villmarksterapi kan være et godt alternativ til, eller supplement til, standard poliklinisk behandling i spesialisthelsetjenesten.

Et vanlig terapiforløp forholder seg som oftest til formatet 45-50 minutter en gang i uken. Det å bygge nok tillit hos en som ikke er vant til at man kan stole på voksenpersoner kan dermed ta veldig lang tid. Denne tilliten er man avhengig av for å kunne ha noen mulighet for å komme i posisjon til å skape endring, skriver Norsk Mestring på sine nettsider.

Ved å ha flere dager i villmarken ilag med ungdommene eller de unge voksne, gis det unike muligheter for å bygge relasjoner og å skape en ramme for terapeutisk arbeid som vil kunne være atskillig mer tidskrevende i andre sammenhenger.

Espen Holmgren forteller at det per idag er foreldrene selv eller bedrifter som må stå for betaling for deltaking i villmarksterapien, men at på sikt er ønskelig å finne nye løsninger, noe virksomheten arbeider med.

- Hvordan kommer man i kontakt med dere om man ønsker mer informasjon? 

Du kan besøke våre nettsider eller ringe gründer og daglig leder Espen Holmgren på 95475690, oppfordrer villmarksterapeuten.

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om hjelpetilbud