Finn ulike typer

Hjelpetilbud

 

 

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

Både kommunens sosialtjeneste, helse- og omsorgstjeneste og lege kan henvise til tverrfaglig spesialisert rusbehandling i spesialisthelsetjenesten (TSB). Dette gjelder dersom det er behov for poliklinisk behandling, institusjonsbehandling eller legemiddelassistert rehabilitering (LAR).Finn fram til rusbehandling

hva-hjelper-psykiske-problemer

Trykk på "Velg kommune" øverst på siden for å finne en oversikt over rusbehandling.

Hva er rusbehandling?

Kort om rusbehandling:

Mange kommer seg ut av rusproblemer ved egen hjelp eller gjennom selvhjelp. Noen trenger tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Alle helseforetak skal sørge for at tilgjengelig døgnbehandling, dagbehandling og poliklinisk behandling er tilgjengelig enten i eget foretak eller gjennom private avtaleparter. (Kilde: OUS)

Informasjon fra det offentlige

Les mer om hjelp ved rusmiddelproblematikk på disse lenkene:

  1. Hjelp til deg med rusmiddelproblemer
  2. Behandling av rusproblemer i TSB

Les mer om rus og avhengighet

På de følgende sidene finner du mer informasjon om rus og avhengighet:

  1. Hva er rus og avhengighet?
  2. Nyheter
  3. Portretter
  4. Videoer
  5. Bøker