facebook 

Hjelptilhjelp.no

Hjelpetilbud

Oversikt over hjelpetilbud - Oversikt over kurs/konferanser


 

Incestsenteret i Vestfold drifter og betjener Landsdekkene telefon for incest- og seksuelt misbrukte og deres pårørende.De skriver på sine nettsider:

Hovedmålet for landsdekkende telefon er å hjelpe seksuelt misbrukte til å få en bedre livskvalitet, og bidra til å redusere seksuelle overgrep mot barn og unge.

Landsdekkende telefons verdigrunnlag bygger på et humanetisk menneskesyn, som legger hovedvekten på det “indre”. Telefonen arbeider etter en helhetlig forståelse av den enkeltes behov for trygghet, nærhet, kjærlighet, tilhørighet, anerkjennelse, respekt og selvrealisering.

Et viktig arbeid er å hjelpe den enkelte til å øke sin trygghetsfølelse og sin selvrespekt, slik at vedkommende kan føle seg friere, og i større grad kunne makte å realisere sine evner, anlegg og interesser.

 Telefonnummeret for incest- og overgrepstutsatte

800 57 000 (hjelpetelefon)

Åpningstider: Telefonen er åpen hele døgnet

 Les mer om telefonnummeret  for incest- og overgrepstutsatte

Skrevet av

ove heradstveitOve Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi
Facebook - Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Annonse

Les mer om hjelpetilbud

Nå finnes samtalegrupper på telefon. Noe for deg som er ensom?

Et nytt tilbud så dagens lys i 2014: Telefonbaserte selvhjelpsgrupper. Tilbudet er tilknyttet Mental Helse sin hjelpetelefon 116 123, og har høstet positive erfaringer i utprøvingsperioden. Målet med Samtalerommet er å få deltakerne til å mestre tilværelsen…
Hjelpetilbud

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13160 abonnenter