Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

 

Incestsenteret i Vestfold drifter og betjener Landsdekkene telefon for incest- og seksuelt misbrukte og deres pårørende.De skriver på sine nettsider:

Hovedmålet for landsdekkende telefon er å hjelpe seksuelt misbrukte til å få en bedre livskvalitet, og bidra til å redusere seksuelle overgrep mot barn og unge.

Landsdekkende telefons verdigrunnlag bygger på et humanetisk menneskesyn, som legger hovedvekten på det “indre”. Telefonen arbeider etter en helhetlig forståelse av den enkeltes behov for trygghet, nærhet, kjærlighet, tilhørighet, anerkjennelse, respekt og selvrealisering.

Et viktig arbeid er å hjelpe den enkelte til å øke sin trygghetsfølelse og sin selvrespekt, slik at vedkommende kan føle seg friere, og i større grad kunne makte å realisere sine evner, anlegg og interesser.

 

Telefonnummeret for incest- og overgrepstutsatte

800 57 000 (hjelpetelefon)

Åpningstider: Telefonen er åpen hele døgnet

 

Les mer om telefonnummeret  for incest- og overgrepstutsatte

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om hjelpetilbud