Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

Ungdom, rus og psykisk helse er en organisasjon for barn, unge og unge voksne, hvor målet er å være til hjelp i deres hverdag. Organisasjonen startet som et initiativ etter Ari Behns død tidlig i 2020, og har idag vokst til å inkludere 23 frivillige. Siden oppstarten har de vært involvert i over tusen saker med unge som har tatt kontakt i krevende livssituasjoner.

Bilde: av Matt Nelson på Unsplash  Dette er noe av det som kommer fram i et intervju som hjelptilhjelp.no har hatt med organisasjonen. 

Begynte med en Facebook-side...

Ungdom, Rus og Psykisk helse ble opprettet av Halvor Velta Kostøl (19), som idag er leder i organisasjonen. I starten var det kun han ilag med Aaron Alajbeg Kamben (20) som drev arbeidet. Det har vokst til å bli et lavterskel hjelpetilbud som inkluderer 23 frivillige. Organisasjonen har kontakt med unge via en egen vakttelefon, men erfarer også at unge tar kontakt på sosiale medier.

Opprinnelsen til organisasjonen var et initiativ fra Halvor i januar 2020, da han opprettet en Facebook-side i etterkant av - og som en konsekvens av - Ari Behns død.

Erfaringen var at denne siden traff mange og pekte på et stort behov for lavterskelhjelp for unge i krevende livssituasjoner. De opplevde at stadig flere unge tok kontakt.

Fra å være et Facebook-initiativ ble Ungdom, Rus og psykisk helse i september 2020 formelt stiftet som en organisasjon, og registrert i Brønnøysund-registeret. 

Brukererfaring står sentralt

Halvor Velta Kostøl er opprinnelig fra Rjukan, har flyttet litt rundt og kom til Arendal for et år siden. Han har brukererfaring fra barne- og ungdomspsykiatrien, barnevern og rus.

Han understreker at han vet hvor viktig det er å ha noen å snakke med, som orker å lytte, når ingen andre er der.

– Etter over ett år med oppstart, har vi nå 4 call-verter som først og fremst betjener vakttelefonen. De tar den uansett når det ringer. Vi andre svarer på sosiale medier og i anonym chat som du finner på vår hjemmeside, forteller Kostøl.

 

Fortvilte barn og unge  

Organisasjonen får telefoner av fortvilte barn og unge som trenger hjelp. Det kan være rusproblemer, selvmordstanker eller overgrep. Kostøl utdyper:

– Det kan være alt fra selvmord til en ruset ungdom der det er fare for overdose.

I starten hadde vakttelefonen døgnbemanning, men de måtte kutte ned åpningstidene da de ikke hadde nok frivillige til å kunne opprettholde bemanning gjennom hele døgnet. 

I dag er vi 23 aktive frivillige som bor på ulike steder i Norge, og som bemanner vakttjenesten. Målet er å kunne nå ut til flest mulig og kunne opprettholde døgnbemanning igjen, forteller Halvor.

 

Hvordan komme i kontakt?

Kontakttjenesten Ungdom, Rus og Psykisk Helse kan ikke love direkte hjelp, men lover å snakke med deg som sliter og hjelpe deg videre om du trenger det, sier Kostøl

– Mange vil trenge noen å snakke med nå som vi skal holde oss hjemme. Du kan ringe mellom kl. 07:00-01:00 på vakttelefonen eller ta kontakt på snapchat, Facebook eller Instagram.

De frivillige i organisasjonen har taushetsplikt, men noen ganger blir politi og AMK involvert. Dette skjer når det er fare for liv og helse. Bare i løpet av de siste to ukene har de hatt 15 akutte hendelser.

Noen ganger kan det bli tøft for de frivillige å høre om hvor ille enkelte unge har det.

– Vi er så heldige at vi har en sykepleier med på laget som er spesialisert innen psykisk helse og rusrelaterte problemer, og vi har alltid gode samtaler når vi trenger det, forklarer Halvor Velta Kostøl.

 

Mange har tatt kontakt

Fra januar 2020 har Ungdom, Rus og Psykisk helse vært i kontakt med over tusen unge mennesker som har hatt behov for deres hjelp. Kostøl forteller:

Dette er antall som har ringt inn og / eller trengt akutte råd og veiledning.

Organisasjonen har bidratt med å få sendt mange av disse sakene videre til vurdering i spesialisthelstjenesten, barnevernsvakten, eller nødetatene. 

Selv om organisasjonen er i kontakt med unge som er i svært vanskelige livssituasjonen, så har de erfart at det er håp.

En bruker tok kontakt med oss. Brukeren var sterkt avhengig av de sterkeste rusmidler. Ved god hjelp og veiledning fra oss kom brukeren seg inn på LAR og ble rusfri. I dag jobber selv brukeren på sykehus.

 

Jobber med å bli kjent

Håpet er å få offentlig støtte, men per idag driftes organisasjonen av gaver via spleis og vipps.

– Det er ikke så mange som vet om oss ennå, vi må sette inn en skikkelig markedsføring aksjon nå som det meste er på plass.

– Det er mange som sliter psykisk her i landet og ikke har det godt med seg selv. Mange trenger å komme seg ut og møte mennesker. Ha faste gjøremål hver dag. Vi kan kanskje ikke hjelpe konkret, men vi kan gi råd og veiledning til veien videre, lover Halvor Velta Kostøl.

 

Vil du vite mer?

.

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om hjelpetilbud