hjelptilhjelp banner

De aller fleste som har diagnoser eller er foreldre til barn med diagnoser føler dette. Spesielt de med “usynlige” diagnoser. Autisme er og blir en av de diagnosene som blir “tvilt” på og mistrodd til stadighet!

Det jeg gjerne vil be om på vegne av alle oss med barn som ikke er helt som alle andre. Kan dere bare stole på oss?

Les flere gjesteinnlegg

Gjesteinnlegg

Godt nytt år!

Så er januar her igjen. Et år er lagt bak oss. Hvis du sliter med depresjon var kanskje…
Gjesteinnlegg

- Det gikk jo så bra sist

Det jeg gjerne vil be om på vegne av alle oss med barn som ikke er helt som alle andre.…