facebook 

Hjelptilhjelp.no

Nyheter om psykisk helse


Få med deg siste nyhetssaker

På hjelptilhjelp.no finner du nyhetssaker om en lang rekke temaer som ADHD, angst, autisme, depresjon, bipolar lidelse, psykose, schizofreni, personlighetsforstyrrelser, stress, søvnproblemer og mye mer. 

Her finner du våre siste nyhetssaker:

 

Personer som lider av alvorlig depresjon kan ha enda større nytte av selvhjelp og internettbaserte tiltak enn personer med lettere depresjon, antyder en metaanalyse nylig publisert i British Medical Journal. Dette skriver PsykNytt.

Nye apper gjør det mulig å spore pasienters emosjonelle opp-og nedturer, og å inkludere familie, venner, eller en terapeut i hvordan det går med pasienten. Ved alvorlige psykiske lidelser kan slike apper være med å gi et sikkerhetsnett i hverdagen - både for pasienten selv og for familien.

Hvor ofte ler du av deg selv? Går det an å le av seg selv og sine svakheter og fremdeles ha et godt selvbilde? Skal vi tro enkelte psykologer, kan veien ut av mange psykiske problemer være å lære seg å se mer humoristisk på seg selv og sine problemer - og på denne måten lære å skille mellom "ekte" og "tenkte" problemer.

UngHjelp ble stiftet sommeren 2012 av 5 ungdommer i alderen 17-19 år som sliter og har slitt psykisk. Målet var å lage en ungdomsdrevet organisasjon for å støtte andre ungdommer, for å dele og utveksle erfaringer, for å hjelpe ungdommer i samme situasjon og for å spre kunnskap om psykisk helse blant ungdom. 

Mange av de som jeg har hatt samtaler med som psykolog har en ting felles: De strekker seg langt for å gjøre nær sagt alle andre til lags! De oppfattes som gode hjelpere i sin familie og sitt nettverk. Dette er vel og bra! Men problemet er at mange av dem ar blitt alt for gode hjelpere!

Er det mulig å tenke seg glad? Eller snudd på hodet: Er det mulig å tenke seg trist, engstelig, deprimert, aggressiv, osv? Svaret er selvsagt at det har betydning hvordan man tenker. Livet kan være vanskelig nok som det er, og ikke vi også til stadighet skal plage oss selv med negativ tenkning. Her lærer du å kjenne igjen de vanligste måtene å gå inn i destruktive tankemønstre - og hvordan du bryter ut av disse! 

Aftenposten: Professor Nino Witoszek setter fokus på en skrekkhistorie fra en families møte med det hun mener er et totalitært barnevern.

Dagbladet: Det er blitt god butikk at barna våre blir kartlagt, målt, veid, testet og undersøkt, med «det normale barnet» som ideal, skriver Mari Pettersvoll og Solveig Østrem i en kronikk i Dagbladet. 

Lurer du på hvilke psykologiske studier som er de merkeligste? Her er noen gode kandidater:

Barn med atferdsvansker skaper store utfordringer både hjemme, i barnehagen og på skolen. Det viktigste man kan gjøre for å hjelpe disse barna er å bygge opp barnas selvfølelse. 

«Bully» bør bli pensum i norske skoler sporenstreks! Det er en aldeles hjerteskjærende dokumentarfilm om mobbing og konsekvenser av mobbing i amerikansk offentlig skole. Den sitter i mellomgulvet lenge.

Hjelp til Hjelp er på nytt intervjuet av Klikk.no / Kvinneguiden, og idag settes det fokus på mobbing: Hva er mobbing og hvem har skylda?

I 2008 kom det gjennom en undersøkelse fram at 10.000 flere barn og unge ble mobbet i skolen enn fire år tidligere. Erling Roland ved Senter for Atferdsfoskning som stod bak undersøkelsen, mente at årsaken blant annet var at oppmerksomheten rundt mobbing er blitt mindre. 

Hvis du har en psykisk lidelse, og samtidig sliter med å få sove, får du trolig ikke behandling mot søvnløsheten.

Mennesker som ikke får fysisk aktivitet kan føre til like mange dødsfall som røyking, i følge en ny studie.

Om lag halvparten av befolkningen vil i løpet av livet få en behandlingstrengende psykisk lidelse, og hjelpeapparatet har ikke kapasitet til å dekke hele behandlingsbehovet. Lege Egil W. Martinsen etterspør større fokus på fysisk aktivitet som hjelp imot psykiske problemer.

Hvis du har problemer med matematikk, lesing, og kanskje også motorikk, er det godt mulig at forklaringen ligger i synet ditt. Dette er i hvert fall poenget til forskere ved NTNU i følge Forskning.no.

Universitetet i Stavanger: I boken "Lesevansker og livsvansker vises det at det er en klar sammenheng mellom lese- og skrivevansker og psykiske problemer.

En ny amerikansk studie antyder at en forsinkelse i hjernens utvikling, snarere enn en gjennomgripende forstyrrelse av hjernens utvikling, er en viktig faktor ved ADHD. Dette skriver PsychCentral.

De fleste barn med ADHD har også språkvansker. Barna sliter både med å uttrykke seg og forstå innholdet i samtaler. Dette skriver forskning.no. 

...eller om du visste det, så er du antakelig fortvilet over at det er så få andre som har forstått det! Saken er nemlig den at barn og voksne med ADHD ikke bare har konsentrasjonsvansker. De har også det motsatte: evne til å være hyperfokusert.

Tourettes syndrom er en arvelig, nevrobiologisk tilstand som består av gjentatte, ufrivillige bevegelser og ukontrollerbare lyder som kalles tics. Av og til kan de vokale lydene bestå av upassende ord eller setninger. Her leser du om hvordan det er å ha Tourette.

Tilknytningsteori kan gi en ny forståelse av symptomer på ADHD, og dermed bidra til mer effektive former for behandling. Dette er konklusjonen i en studie publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Forfatterne går langt i å forklare ADHD-problematikk som et resultat av tilknytning/samspill.

Christoffer-saken burde mane norsk barnepsykiatri til mer ettertanke enn den har vist offentlig. Diagnoseverktøyene er ikke gode til å reflektere og skille virkelighetens tilstander fra hverandre. 

Hun må planlegge og gjøre alt for at familien skal fungere. Noen samlivsproblemer har en diagnose.

Barn som har autismespekterforstyrrelser (ASD) har stor effekt av tidlig intervensjon. Slike tiltak fører til klare forandringer i hjernens funksjon, samt fremskritt i evnen til å kommunisere og oppføre seg som andre barn. Dette viser en ny studie utført av Yale School of Medicine, og som nylig er publisert i Journal of Autism and Developmental Disorders. 

Health.msn.com: Autismediagnoser blir sjelden stilt før barnet er 5 år, selv om tiltak virker best før.

NHI.no: Hvor vidt man bør legge om kostholdet ved autisme er et kontroversielt tema, og det er ikke internasjonalt enighet om hvor dette er å anbefale.

Aspergers syndrom er en diagnose innenfor autismespekteret, som kan medføre store problemer i hverdagen, og som ofte blir misforstått. Det er mange fordeler ved å få en diagnose, da det kan gjøre at en rekke andre diagnoser som personer innfrir faller bort, og at man kan lære seg de ferdighetene man trenger for å overleve "på feil planet"

I 1971 gjennomførte en forskergruppe ved Stanford universitetet i USA et psykologisk forskningsprosjekt, The Stanford Prison Experiment. Prosjektet gikk ut på å studere den psykologiske effekten av å være fanger og fangevoktere. Eksperimentet er blitt verdenskjent ved å ha demonstrert hvordan helt vanlige mennesker på svært kort tid kan bli regelrett onde.