Søk blant ulike typer

Problemområder

 

 
Finn psykisk hjelp

ADHD

ADHD er en nevropsykiatrisk lidelse som resulterer i nedsatt konsentrasjonsevne,…
Finn psykisk hjelp

Angst

Angst er en av de vanligste psykiske lidelsene. Fysisk er angst og frykt nøyaktig det…
Finn psykisk hjelp

Autisme

Autisme er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som medfører nedsatt funksjon i…
Finn psykisk hjelp

Bipolar lidelse

Bipolare lidelser innebærer sterke humørsvingninger med en veksling mellom å være langt…
Finn psykisk hjelp

Depresjon

Depresjon er en utbredt psykisk lidelse preget av tristhet mesteparten av tiden, nedsatt…
Finn psykisk hjelp

Fysisk aktivitet og kosthold

Mange kommuner har en egen frisklivsentral. Der kan du få hjelp til å endre levevaner,…
Finn psykisk hjelp

Hjelp ved seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep brukes som en samlebetegnelse og omfatter et bredt spekter av uønskede…
Finn psykisk hjelp

Mobbing

En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid,…
Finn psykisk hjelp

OCD (tvangslidelse)

Tvangslidelse eller OCD (obsessiv-kompulsiv lidelse) er en angstlidelse som sentrerer seg…
Finn psykisk hjelp

Personlighetsforstyrrelser

Personlighetsforstyrrelser er psykiske lidelser preget av avvik i personligheten. Det er…
Finn psykisk hjelp

Psykiske problemer

Psykiske helseproblemer spenner fra bekymringene vi alle opplever som en del av hverdagen…
Finn psykisk hjelp

Psykose og schizofreni

Psykose kan betraktes som alvorlige "tilstander av forvirring" og handler på mange…
Finn psykisk hjelp

Selvmordstanker

Når du opplever selvmordstanker, er det viktig å vite at du ikke er alene om å ha det…
Finn psykisk hjelp

Selvskading

Selvskading er en atferd der man bevisst skader sin egen kropp på forskjellige måter.…
Finn psykisk hjelp

Sorg og livskriser

Sorg er en naturlig reaksjon på å miste noe som betyr mye for oss. Sorgen kan imidlertid…
Finn psykisk hjelp

Søvnproblemer

Søvnprroblemer er mer enn å oppleve en natt med dårlig søvn. Hos noen mennesker er…
Finn psykisk hjelp

Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser er kjennetegnet av at tanker, følelser og atferd i overdreven grad er…
Finn psykisk hjelp

Stress og stressmestring

Stress er kroppens naturlige reaksjon i møte med krav og forventninger. Stress er ikke en…
Finn psykisk hjelp

Traumer og PTSD

Traumelidelser som posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er psykiske lidelser som henger…
Finn psykisk hjelp

Vold og overgrep

Vold og overgrep har mange uttrykk. Vold i hjemmet inkluderer fysisk, psykologisk,…

Når barn og unge strever med læring eller fungering i barnehage og skole, så er det viktig å sette i gang ekstra støtte og hjelp. Det finnes hjelpetilbud som kan vurdere barnets behov og som kan anbefale tiltak.

Les mer …

Tvangslidelse eller OCD (obsessiv-kompulsiv lidelse) er en angstlidelse som sentrerer seg omkring tilbakevendende tvangstanker eller tvangshandlinger. Ofte har man både tvangstanker og tvangshandlinger, og ofte ligger tvangstanker til grunn for tvangshandlingene.

Les mer …

Stress er kroppens naturlige reaksjon i møte med krav og forventninger. Stress er ikke en psykisk sykdom, men kan være en risikofaktor for å utvikle en psykisk lidelse, eller kan være en integrert del av en allerede utviklet psykisk lidelse.

Les mer …

Mange kommuner har en egen frisklivsentral. Der kan du få hjelp til å endre levevaner, til å komme i gang med fysisk aktivitet, og få hjelp med mestring av stress, søvnvansker og ulike psykiske helseplager.

Les mer …