Velkommen til hjelptilhjelp.no! Målet med denne nettsiden er å gjøre det enklere å lete etter psykisk hjelp, og etter kurs / konferanser innenfor det psykiske helsefeltet.

Vi gir deg også nyheter om psykisk helse, filmer, apper, bøker og mye mer.