Velkommen til hjelptilhjelp.no. Her finner du nyttige artikler og nyhetssaker, videoer og bøker, om en rekke temaer innenfor psykisk helse.

Hjeptilhjelp.no er en non-profit nettside hvor målet er å gjøre det enklere å lete etter hjelp for psykiske problemer.