Her finner du svar på ofte stilte spørsmål knyttet til hjelptilhjelp.no.

Hva er hjelptilhjelp.no?Hjelptilhjelp.no er en nettside som har til hensikt å gjøre det enklere å lete etter psykisk hjelp. Det er mulig å søke opp hjelpetilbud / kurs for hver enkelt kommune i vår søkemotor. Hjelptilhjelp.no tilbyr så langt vi kjenner til Norges største oversikt over aktuelle hjelpetilbud og kurs knyttet til psykisk helse.

I tillegg finner du en stor mengde informasjon om psykisk helse, gjennom både nyheter, filmer, apper, bøker, portretter og mye mer.

Hjelptilhjelp.no har et godt omdømme, noe som fint illustreres ved at nettsiden er framhevd på den offentlige helseportalen Helsenorge.no.

Et sentralt prinsipp for hjelptilhjelp.no er at vi umulig kan lage en fulldekkende oversikt uten bistand og samarbeid med kommuner, brukerorganisasjoner, lærings- og mestringssentre, og andre aktører innenfor psykisk helse, rus, og tilgrensende områder.

Derfor samarbeider vi tett med disse tjenestene. Les mer her


Hvem er hjelptilhjelp.no?Leder for hjelptilhjelp.no er per idag psykolog Ove Heradstveit.

Hjelptilhjelp.no har per idag ingen formelt ansatte, men det er en målsetning at det på sikt skal være mulig å ha ansatte tilknyttet nettsidedriften.

Hjelptilhjelp.no er samtidig et samarbeidsprosjekt, hvor det er lav terskel for å inngå samarbeid med kommuner, brukerorganisasjoner, lærings- og mestringssentre, og andre aktører innenfor psykisk helse, rus, og tilgrensende områder.

Les mer her


Koster det noe å legge inn hjelptilbud på hjelptilhjelp.no?Nei, oversikten som lages av hjelptilhjelp.no er gratis. Det vil si at den er gratis å bruke, og det er gratis for kommuner, brukerorganisasjoner, lærings- og mestringssentre, m.m., å samarbeide med hjelptilhjelp.no for å lage en best mulig oversikt.

Hvem finansierer hjelptilhjelp.no?For tiden har ikke hjelptilhjelp.no noen ekstern finansering, og arbeidet med portalen gjøres som frivillig innsats.

For å dekke inn teknisk drift av nettsiden brukes per idag annonsering (primært Google Adsense). Dette er noe som vil kunne avsluttes dersom nettsiden får ekstern finansering, f.eks i form av prosjektstøtte, eller dersom kommuner eller andre tjenester vil bidra med å finansiere nettsiden.

Ønsker du å støtte hjelptilhjelp.no økonomisk? Ta kontakt.
Har du tips til prosjektmidler eller andre støtteordninger som kan være aktuelle for hjelptilhjelp.no? Ta kontakt.


Er hjelptilhjelp.no en ideell organisasjon?Ja, hjelptilhjelp.no drives på frivillig og ideell basis. Dette innebærer også at hele overskuddet vårt går til å fremme våre formål.

Det er understreket i hjelptilhjelp.no sine formelle vedtekter at vi er en aktør med et ideelt og allmennyttig formål om å gjøre det enklere å lete etter psykisk hjelp, og at hele overskuddet av virksomheten går til å fremme dette formålet. Organisasjonen er også formelt registrert i Frivillighetsregisteret.


Hvordan melder jeg meg på et hjelpetilbud eller kurs som jeg finner på hjelpilhjelp.no?All påmelding må gjøres direkte med den som arrangerer et kurs eller hjelpetilbud.

Hvis et hjelpetilbud f.eks arrangeres av psykisk helsetjeneste i din kommune, må du ta kontakt direkte med denne tjenesten. Det er ikke mulig å melde seg på via hjelptilhjelp.no.

Hjelptilhjelp.no har ingen rolle i påmelding eller henvisning til kurs / hjelpetilbud, jf. vilkår for bruk av nettsiden. Vi gjør det bare enklere for deg ved å samle informasjon om aktuelle hjelpetilbud eller kurs på ett sted!


Jeg har et spørsmål som det ikke gis svar på herFinner du ikke svar på ditt spørsmål, kan du kontakte oss.

NB: Vi har dessverre ikke anledning til å besvare private henvendelser, og viser da til aktuelle hjelpetjenester og hjelpetelefoner som du kan bruke.