Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Vilkår opprettet: 10.01.2012. Sist revidert: 28.04.2020.

 1.BESKRIVELSE AV TJENESTEN

1.1 Hjelptilhjelp.no er en portal for psykisk helse. På nettsiden samles hjelpetilbud, kurs, aktivitetstilbud, bøker, apper, nyhetsstoff, artikler, m.m innenfor psykisk helse og tilgrensende temaer. Tilbydere av hjelpetilbud, kurs m.m. gis anledning til å annonsere for disse på hjelptilhjelp.no.

1.2 Nettsiden hjelptilhjelp.no eies av Hjelp til Hjelp AS (HTH). HTH er en non-profit virksomhet med et ideelt og allmennyttig formål om å gjøre det enklere å finne fram til psykisk hjelp, kurs, aktivitetstilbud, og lignende. Navnet Hjelp til Hjelp henspiller på at vi gjennom vår nettside gir informasjon som gir HJELP til å finne fram TIL ulike former for psykisk HJELP.

1.3 HTH påberoper seg den fulle retten til å kunne velge ut hvilke kurs, hjelpetilbud med mer som blir informert om på våre nettsider. Vi vil i våre skjønnsmessige vurderinger søke å unngå å informere om hjelpetilbud, kurs med mer som kan oppfattes som kontroversielle. 

1.4 HTH tilbyr annonsering til kunder, og vi tilstreber alltid å merke alle annonser tydelig som annonser.

1.4 På hjelptilhjelp.no vil det også være annen informasjon om psykisk helse og relaterte temaer, så som nyhetssaker, videoer, boknyheter, med mer. Dette inkluderer også gjesteinnlegg fra personer som ikke har noen formell forbindelse med HTH.

 

2.GODKJENNING AV VILKÅR

2.1 Ved å bruke www.hjelptilhjelp.no og ressursene vi tilbyr, aksepterer du samtidig vilkårene for bruk av tjenesten (under og over). 

2.2 Vilkårene blir oppdatert og revidert jevnlig og alle som benytter seg av hjelptilhjelp.no er selv ansvarlige for å holde seg oppdatert på gjeldende vilkår.

 

3.GEOGRAFI

3.1 HTHs tjenester er primært rettet mot det norske markedet.

 

4.ANSVARSFORHOLD

4.1 Alt innhold du finner via hjelptilhjelp.no er utelukkende til informasjon og erstatter ikke personlig kontakt mellom pasient og helsepersonell. HTH påtar seg ikke ansvar for skader av noen art som har sammenheng med bruk av innhold, tjenester eller lenker på nettsidene.

4.2 HTH tar ikke ansvar for eventuelle negative konsekvenser av at informasjon på hjelptilhjelp.no viser seg å være mangelfull eller misvisende. Informasjon om alle hjelpetilbud, kurs med mer som er å finne på hjelptilhjelp.no skal aldri anses som absolutt, og brukere må alltid ta kontakt direkte med tilbyder av aktuelle hjelpetilbud, kurs med mer, for å få korrekt og oppdatert informasjon.

4.3 HTHs rolle er ikke under noen omstendighet å ha ansvar for eventuelle kurspåmeldinger/-avmeldinger eller kjøpsordrer, utover det ansvar som følger av lov om e-handel.

4.4 HTH tar ikke ansvar for lenker til eksternt innhold.

4.5 I tilfeller der en person har sendt inn informasjon til HTH, og hvor bidraget inkluderer kasuistikk eller historier fra virkeligheten, er det forfatters fagetiske ansvar å sørge for fullstendig anonymisering eller innhenting av tillatelse fra berørte parter. Forfatter har også det fulle ansvaret for å oppgi kilde ved referanse eller bruk av andres arbeid, og for at det innsendte materialet ikke er et plagiat, eller på annen måte krenker noens opphavsrett. Der hvor informasjonen allerede er gjort offentlig kjent gjennom nettaviser, aviser, offentlige brosjyrer eller lignende, vil HTH kunne henvise til historier fra virkeligheten, jf. sitatretten.

4.6 Informasjonen som er å finne på HTH sine tjenester skal under ingen omstendigheter forstår som medisinske råd, men som generell informasjon. HTH tar ikke ansvar for konsekvenser for mennekser som tar i bruk informasjon fra våre sider. Det er ikke tillatt å bruke våre nettsider og senere holde HTH ansvar for enhver konsekvens som følge av bruk av informasjon på siden, så lenge HTH ikke har brudd norske lover gjennom informasjonen som er gitt. 

 

5.ENDRINGER I TJENESTEN

5.1 HTH forbeholder seg retten til å foreta endringer og forbedringer i tjenesten. Brukere av tjenestene har selv ansvar for å holde seg oppdatert på våre vilkår.

 

6.PERSONVERN

6.1 HTH bestreber seg på å følge og etterleve GDPR-reguleringene (EU-direktiv 2016/679, som trer i kraft 25. mai 2018). Vi lagrer ikke personinformasjon utover til formål hvor brukeren eksplisitt har gitt samtykke til dette. Nærmere bestemt lagrer vi email-adresse på personer som selv har meldt seg på HTH sitt nyhetsbrev, som brukes til å sende ut nyheter om psykisk helse og tilgrensende temaer, i tråd med den informasjon som er tilgjengelig i forbindelse med at man melder seg på dette nyhetsbrevet.

6.2 HTH samler ikke informasjon om brukere av nettsiden, men benytter ulike tjenester som gir en bedre brukeropplevelse (se punkt 7.2).

6.3 Alle opplysningene om registrerte mailadresser og kommune (i forbindelse med nyhetsbrevslisten) behandles konfidensielt og er kun tilgjengelig for Hjelptilhjelp.no sin redaksjon. Opplysninger om registrerte brukere gis ikke videre til tredjepart.

6.4 Brukere kan når som når melde seg av nyhetsbrev, og vil da bli slettet fra nyhetsbrevslisten.

 

7.INFORMASJONSKAPSLER

7.1 Hjelptilhjelp.no bruker informasjonskapsler (cookies). Dette er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker. På samme måte som de fleste nettsteder, bruker vi informasjonskapsler for å gi deg en bedre, raskere eller sikrere opplevelse.

Ekomloven, som trådte i kraft 1. juli 2013, har en bestemmelse om vilkårene knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr – også kalt «cookie-paragrafen» (jf. ekomloven § 2-7b). Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre brukeren er informert om, og har samtykket til, hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med denne behandlingen er og hvem som behandler opplysningene. Du som nettbruker skal kunne avslå å samtykke i lagring av informasjonskapsler/cookies når som helst. Informasjon om deg som bruker er anonym.

Følg Nettvett.no sin veiledning for hvordan du kan akseptere eller avvise at det lagres informasjonskapsler på din datamaskin.

Se også Nettvett.no sin veiledning for hvordan du sletter informasjonskapsler.

7.2 Følgende eksterne verktøy brukes på hjelptilhjelp.no, og innebærer bruk av informasjonskapsler: Google Analytics, Google AdSense, AddThis, og Adtraction. Dette er eksterne tjenester, og innebærer ingen lagring av personopplysninger på HTH sine databaser. 

7.3 Informasjonskapsler blir brukt på hjelptilhjelp.no knyttet til eksterne tjenester nevnt under pkt 7.2. Bruk av hjelptilhjelp.no forutsetter aksept av at det brukes informasjonskapsler på nettsidene.

8.DIVERSE

8.1 Eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med HTH sine tjenester skal behandles etter norsk lov. Bergen tingrett vedtas som verneting for avtalen.