Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Langvarig sykdom eller funksjonsnedsettelse kan være svært belastende, også psykologisk og sosialt. Mange opplever tilleggsbelastninger som nedstemthet, depresjon, angst, økt irritabilitet («kort lunte»), sinne, hukommelse og konsentrasjonsvansker. Trøndersk kompetanse inviterer til dagskurs 19. mars i Orkdal om dette temaet. Kurset kan også følges gjennom streaming.

Bilde: av rawpixel på UnsplashDette kommer fram i en kursinvitasjon fra Trøndersk Kompetanse. 

 

Mange belastninger

De skriver at langvarig sykdom og funksjonsnedsettelse henger sammen med en rekke forhold som kan gå utover livskvaliteten.

Mange opplever tap av mestring og kontroll, isolasjonstendens, passivitet, ensomhet og grubling. Frustrasjon, sinne, skyld- og skamfølelse, sorg, savn, selvkritikk og identitetsvansker er ikke uvanlig. Lidelsen kan gjøre det vanskelig å være den partneren, forelderen, vennen og kollegaen du ønsker å være.

Tilleggsutfordringer kan være opplevelse av for lite forståelse, "usynlig sykdom" eller motsatt at folk er for hjelpsomme og at man avlastes alle oppgaver.

Trøndersk Kompetanse oppsummerer:

Sykdommen stjeler livskvalitet - det i livet som gir glede og positive følelser. Den store og vanskelig utfordringen kan være å leve et meningsfylt liv til tross for sykdommen.

 

Fokus på mestring og livskvalitet

Hovedinnholdet i kurset er psykologiske verktøy for å bedre mestring og livskvalitet. Kursarrangøren skriver:

Verktøyene kan ikke kurere primærlidelsen, men bidra i forhold til mestring, forebygging / hjelp i forhold sekundære plager.

Stikkord her er:

 • Forebygging/ hjelp i forhold sekundære plager som utmattelse, depresjon og angst.
 • Identifisere og arbeide i forhold til opprettholdende faktorer til personens tilleggsutfordringer til sykdommen.
 • De onde sirklene som bidrar til forringet livskvalitet og økt utmattelse.
 • Symptommestring, egenkontroll og balanse.
 • Håndtering av negative tanker, bekymring, grubling, smerte og søvnvansker.
 • Samarbeid med familie og pårørende, helsevesen, skole / arbeidsplass om hvordan man kan møte- og legge til rette i forhold til pasientens utfordringer.
 • Utfordringer i forhold til eventuell retur til skole og arbeid.

Fokus i kurset ligger med andre på hvordan man kan best mulig leve med sykdommen, og å fremme gode sirkler som kan bidra til økt mestring og livskvalitet.

 

Om kursholderen

Det er psykolog Christopher Laugsand DeLange som skal holde kurset.

Han han bakgrunn fra psykiatri akutt og poliklinisk, rusbehandling, bedriftshelsetjeneste, rehabiliteringsinstitusjon for kreftoverlevende, personer med nevrologiske lidelser og smertepasienter. I tillegg driver han egen praksis, med blant annet fokus på utmattelse, kreftpasienter, kroniske smerte, ME og utbrenthet.

Han vil i kurset vektlegge kognitive og metakognitive teknikker, mindfulness-basert stressreduksjon, gradert trening, og aksept- og forpliktelsesterapi (ACT).

 

Praktisk informasjon

Kurset retter seg mot både pasienter, pårørende og fagfolk.

 • Sted: Orkdal Kulturhus / eller via STREAMING
 • Tid: 19. mars, kl. 09.00 – 16.00.
 • Målgrupper: Leger, psykologer. Helse-, miljø- og pedagogisk personell. Pasienter, pårørende, interesseorganisasjoner og likemenn.
 • Pris: kr 1750 (inkl. lunsj, kaffe/te, frukt/kaker). 20 % rabatt for privatpersoner og heltidsstudenter. Ved 4 påmeldte i gruppe går nr. 5 gratis. 

Kurset søkes godkjent som vedlikeholdskurs av Norsk Psykologforening, og kompetansebevis medfølger.

 

Også mulighet for å streame kurset

Trøndersk Kompetanse skriver:

Følg kurset hjemme i stua, på kontoret, eller lag en intern kursdag med storskjerm.

Streaming kr. 1100 pr. pers. Ved 4 påmeldte i gruppe går nr, 5 gratis.

 

Påmelding

For påmelding eller mer informasjon om kurset, ta kontakt på post@tronderskkompetanse.no eller telefon 469 221 76.

Vil du vite mer om Trøndersk Kompetanse?

Da kan du besøke deres nettside eller Facebookside. Det er også mulig å melde seg på deres nyhetsbrev

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no