Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

DigPsyk er psykologens forening for digital helse. I november arrangerer de en gratis samling for terapeuter som vil lære mer om videoterapi.

Bilde: John Schnobrich på UnsplashDette kommer fram i en oppdaterig på DigPsyk sine Facebooksider.

De skriver:

Videoterapi er en evidensbasert behandlingsform som gjør det enklere for pasienter som av ulike grunner ikke har ønske om eller mulighet til å komme til psykologens kontor å motta terapi. Samtidig er det fortsatt relativt få psykologer og behandlingssteder som tilbyr videoterapi.

DigPsyk ønsker å bidra til å senke den teknologiske terskelen for helsepersonell.

I denne forbindelse har de invitert et knippe leverandører av videokonferansesystemer til bruk i behandling til Norsk psykologforenings lokaler i Kirkegata 2 torsdag 1.november 2018.

DigPsyk skriver:

Her vil leverandørene demonstrere sine systemer og gi deltagerne anledning til å teste disse ut. Vi i DigPsyk vil også på forespørsel fra interesserte gjerne dele av våre egne erfaringer med videoterapi og fra hva forskningen på området sier.

Arrangementet er gratis, og det blir lett servering under kvelden. Alle er velkomne!

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no