Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Årets tema er hvordan nyere tverrfaglig kunnskap om stress danner en kjerne i en moderne forståelse av psykisk uhelse i forskjellige former. Vi skal undersøke stress som årsaksfaktor, både predisponerende og utløsende, men også som opprettholdende faktor i psykisk lidelse.

Bilde: av Christian Erfurt på UnsplashDette kommer fram i programmet til Schizofrenidagene 2019. Dette er Nordens største faste, tverrfaglige psykisk helse-konferanse. I år arrangeres konferansen fra 6. til 8. november i Stavanger, i tillegg til Skoledagen 4. november og Småbarnsdagen, samt to spesialseminar den 5. november.

 

Fokus på stressologi

I programmet for fagkonferansen 6. til 8. november kommer det fram:

Årets tema er hvordan nyere tverrfaglig kunnskap om stress danner en kjerne i en moderne forståelse av psykisk uhelse i forskjellige former. Vi skal undersøke stress som årsaksfaktor, både predisponerende og utløsende, men også som opprettholdende faktor i psykisk lidelse.

Årets tema fokuserer også på et område av feltet som er underprioritert og har betydelig utviklingspotensiale, og er i tråd med myndighetenes ønske om å sikre god oppfølging av somatisk helse i psykisk helsevern og god psykisk helse i somatisk helsetjenester. Dette på bakgrunn av at psykiske og fysiske helseproblemer ofte opptrer samtidig og påvirker hverandre.

 

Metoder for tilfriskning og recovery

De skriver videre:

Stress er en grunnleggende livsbetingelse, men gjennom epidemiologisk forskning og nevrovitenskap skal vi få en mer nyansert forståelse av hvordan forskjellige typer stress påvirker utviklingsløp mot sykdom. Vi skal også utforske evidensbaserte metoder for tilfriskning og recovery etter lidelsen har inntruffet.

Dette er metoder som inngår i nasjonale retningslinjer, men som er kun delvis eller mangelfullt implementert i Norge.

 

Traumerelaterte lidelser

Programmet for Schizofrenidagene forteller:

I tillegg skal vi utforske forbindelsen mellom kropp og sinn via en fokus på forståelse og behandling av lidelser som ligger i gråsonen mellom kropp og sinn, funksjonelle lidelser, psykosomatiske lidelser, søvnlidelser, hypokondri og fysisk aktivitet i behandling av psykiske lidelser.

Traumerelaterte lidelser står også i fokus i årets program:

Vi vil også fokusere på evidensbaserte psykoterapeutiske tilnærminger for stresslidelser som kompleks PTSD; DBT for PTSD og ISTDP. Som alltid skal vi også inkludere brukerperspektivet på stresslidelser, der psykiatriprofessor Kay Redfield Jamison er årets mest fremtredende foredragsholder.

Programmet lover også fokus på spennende nybrottsarbeid innen stressfeltet med digitale og virtuelle behandlingsformer, samt nyere forståelse av immunforsvarets rolle i psykiske lidelser.

 

schizofrenidagene 2019

 

Fra programmet

Fullt program for Schizofrenidagene 2019 er å finne på konferansens nettside. Noen av programpostene er:

 

  1. Fra traumer til lidelse: Variasjoner i helsereaksjoner på alvorlige negative livshendelser (engelsk)
  2. Forskjellen mellom misbrukte og ikke-misbrukte pasienter med samme psykiske lidelse (engelsk)
  3. Det mest undervurderte tema i behandling: Søvn!
  4. DBT-PTSD: Evidensbasert behandling for kompleks PTSD (engelsk)
  5. Emosjoner og deres uttrykk innenfor psykosomatiske lidelser (engelsk) 
  6. Flink pike - et personlig oppgjør med prestasjonssamfunnet
  7. Hele pasienter i det delte helsevesen
  8. Seltzer på psyk:2 "Stressologi"

 

 seltzer schizofrenidagene

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no