hjelptilhjelp banner

Psykisk helse i skolen er en konferanse som retter seg imot alle som arbeider med elever som sliter. 

 Promotert innholdDette kommer fram hos kursarrangøren Jobbaktiv. Konferansen avholdes 29. til 30. oktober i år.

 

Kunnskapsoversikt om psykisk helse i skolen

Jobbaktiv skriver:

Ella M. C. Idsøe er medredaktør for boken «psykisk helse i skolen» og vil åpne konferansen med en kunnskapsoversikt rundt tematikken.

Hva er de vanligste utfordringene lærere og skolepersonell står ovenfor? Hva er lærerens rolle i forebygging og støtte av elever som sliter?

Og sist men ikke minst – hva gjør vi med de evnerike elevene?

 

Psykisk helse på timeplanen

De skriver blant annet:

Det vil høyst sannsynlig i løpet av kort tid bli krav om å legge til rette for å fremme psykisk helse og livsmestring på skolen. 

En av foredragsholderne, Bror Just Andersen, vil belyse dette temaet. Men er det slik at det å undervise om psykisk helse fører med seg endringer?

Ja, mener Bror Just Andersen som har skrevet sin doktoravhandling om effektene som oppnås gjennom slike tiltak. Her oppsummerer han forskningen, samt gir praktiske råd om hvordan man kan gå frem allerede nå, for å spre kunnskap om psykisk helse i skolen.

 

Mennesket bak diagnosen

Blant andre temaer på konferansen er hvordan du som lærer kan se mennesket bak diagnosen, eller bak en utfordrende atferd. Jobbaktiv skriver om dette:

Pelle Sandstrak er en av Skandinavias beste foredragsholdere og er et levende live-show i Tourettes syndrom. Hans historie er en vekker i å se andre mennesker, se bak diagnose, se bak utfordrende atferd, og se bak de fasadene vi som mennesker gjemmer oss bak.

Frode Fredriksen kommer til å belyse hva som trigger atferdsproblemer, hvordan situasjoner eskalerer i klasserommet og hva du kan gjøre med måten du kommuniserer med dine elever på?

 

psykisk helse i skolen

 

 

En rekke aktuelle temaer 

Konferansen er ellers fylt opp med temaer som er aktuelle for alle som er opptatt av psykisk helse i skolen. De inkluderer:

 

  1. Digital kommunikasjon og psykisk helse
  2. Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge
  3. Generasjon Prestasjon - et foredrag om ungdom, press og psykisk helse
  4. Forebygging og tiltak rundt psykisk helse i skolen - suksessfaktorer i samarbeidet mellom skole og aktuelle samarbeidspartnere som PPT, skolehelsetjeneste og psykiske helsetjenester
  5. Hvordan arbeide med psykisk helse og livsmestring i klassen?
  6. Følelseshåndtering og relasjonsbygging i skolen 
  7. Ta vare på deg selv som fagperson!

Les mer om konferansen på Jobbaktiv sine nettsider.