Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterHvis du har problemer med matematikk, lesing, og kanskje også motorikk, er det godt mulig at forklaringen ligger i synet ditt. Dette er i hvert fall poenget til forskere ved NTNU i følge Forskning.no.

Forskning.no skriver:

Inne i selve øyet, på netthinnen, sitter massevis av celler som reagere på hver sine typer stimuli. Noen foretrekker bestemte farger, andre reagerer på kontraster eller bevegelse. I sum blir alt dette vår totale synsopplevelse.
En gruppe celler kalles magnoceller. Det er de som reagerer på raske bevegelser, sender signaler fra øyet og innover i hjernen og gjør synsopplevelsen til levende film. Uten disse cellene ville vi bare ta inn en serie stillbilder uten direkte sammenheng, omtrent som en tegneserie.

NTNU-forskere mistenker nå at dårlig fungerende magnoceller kan forklare flere lærevansker og utviklingsproblemer. 

 

Lærevansker opptrer ofte sammen

De illustrerer det på følgende måte:

Tenk deg å ta imot en ball, hvis du ikke kan få et presist inntrykk av hvordan ballen beveger seg mot deg. Da blir du fort litt klønete. Eller, som fagfolkene vil si: Du har lavere motorisk presisjon.

Forskning.no viser til at mellom tre og åtte prosent av skolebarn har store problemer med å lære matematikk (dyskalkuli), og at omtrent halvparten av disse samtidig har store lesevansker (dysleksi), og ofte motoriske utviklingsproblemer.

Videre poengterer de at det lenge har vært kjent at flere typer lærevansker ofte opptrer sammen. Men årsaken har ikke vært kjent.

 

Behov for mer konkrete, visuelle hjelpemidler

Professor Hermundur Sigmundsson står bak en studie som viser at barn som har store matematikkvansker, samtidig har vesentlig dårligere synsoppfattelse som er knyttet til raske forandringer i omgivelsene.

Dette gjør at forskerne tror at synsevne har sammenheng med lærevansker. Forskning.no viser til at det kan være små forstyrrelser i synssystemet, men som likeverl kan få store konsekvenser - i form av ulike typer lærevansker.

Dette viser at når man oppdager tendenser til lærevansker hos et barn på ett område, så bør man vente å finne det på flere andre områder, sier professoren.

Sigmundsson peker på at den nye forskningen om underliggende årsaker til lærevansker vil føre til et nytt syn på pedagogiske metoder.

Den pedagogiske utfordringen blir å finne innlæringsmetoder som gjør at den visuelle informasjonen på bedre måte kommer fram til de områder i hjernen som skal bearbeide den videre, sier Sigmundsson.

 

Kilde

 

Relatert

 

Nyheter om psykisk helse

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den

Ny studie: Oppsving i søk på selvmord etter

Serien "13 Reasons Why" har både vakt bekymring for smitteeffekt av selvmord - og i tillegg gitt håp om en større bevissthet omkring selvmord som samfunnsproblem. Nå har…