Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Svenske forskere mener de har funnet svaret på hvorfor trening virker så effektivt mot depresjon: Når musklene brukes, renses blodet for et stoff som er skadelig for hjernen. Du har kanskje selv erfart av fysisk trening er til hjelp når du er nedfor? Det finnes også en del forskning som viser at trening er en effektiv ingrediens i behandling av depresjon. Men vet du hvorfor trening er så effektivt?

Vel, det kan nok være flere grunner til dette. Den kanskje mest innlysende grunnen er at kroppen kommer i en helt annen modus enn når man sitter neddynket i negative tanker. Å trene og være aktiv gjør at hjertet pumper, man blir svett, og man får noe annet å fokusere på enn det som bare er mørkt og trist. En tilleggsgevist er man vet at det er "god ting" å trene; man kommer i bedre form. 

I dette innlegget vil vi imidlertid fokusere på én annen grunnen til at trening virker imot depresjon. Svenske forskere mener nemlig at de har funnet svaret:

- Når musklene brukes, renses blodet for et stoff som er skadelig for hjernen.

Dette skriver HMS Magasinet basert på en pressemelding fra telegrambyrået TT.

 

Renser blodet for skadelige "stress-stoffer"

Utgangspunktet for studien er at det rent nevrobiologisk er mye som er uklart i forhold til hva som kjennetegner en depresjon. Forskerne i den omtalte studien har prøvd å undersøke nærmere hva som kjennetegner en depresjon fysiologisk.

NHI.no skriver om samme saken følgende:

- Forskerne har utført undersøkelser på mus. Studien, som er publisert i tidsskriftet Cell, viser kort fortalt at når muskler er i aktivitet, blir blodet renset fra et stoff som dannes ved stress - og som er skadelig for hjernen. De fant ut at trente muskler produserer et enzym som renser kroppen for skadelige stoffer. Muskelfunksjonen i denne sammenhengen minner derfor om funksjonen til nyrene eller leveren.

 

Mus med "trente muskler" ble ikke deprimerte

Studien til de svenske forskerne kan oppsummeres slik:

- Stoffet PGC-1A1 dannes når musklene tilpasser seg til fysisk trening. De svenske forskerne tilførte dette stoffet til enkelte mus, og ikke til andre, og så lot de hele hopen av mus gjennomgå en fem ukers periode med mye stress.

- Resultatene viste at musene som hadde fått tilført dette stoffet - og dermed kunne betraktes som mus med "trente muskler" - ikke utviklet depresjon etter å ha blitt utsatt for stress i fem uker.

- Derimot utviklet musene som ikke hadde fått tilført dette stoffet depressiv atferd etter de fem ukene med stress.

Med andre ord viste det seg at stoffet PGC-1A1 som dannes i trente muskler viste seg å virke beskyttende imot depresjon.

 

Fysisk aktivitet kan øke motstandskraften mot depresjon

En av forskerne utdyper funnene til NHI.no:

- Vi har beskrevet en ny mekanisme som finnes i musklene, og som påvirker depresjon. Det er mulig at man kan utvikle nye medikamenter rettet mot denne mekanismen. Det som er klart nå, er at økt fysisk aktivitet kan øke motstandskraften mot depresjon, sier Mia Lindskog til NHI.no. 

Det kan være mange gode grunner til å være fysisk aktiv og å bruke dette imot depressivitet og tunge tanker. Å vite at treningen også kan ha en fysiologisk gevinst, er enda en god grunn. Så ligger kanskje den store utfordringen i å finne en treningsform som man liker - og å komme i gang.

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om livsstilsendring