Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Om lag halvparten av befolkningen vil i løpet av livet få en behandlingstrengende psykisk lidelse, og hjelpeapparatet har ikke kapasitet til å dekke hele behandlingsbehovet. Lege Egil W. Martinsen etterspør større fokus på fysisk aktivitet som hjelp imot psykiske problemer.Egil W. Martinsen skriver i en artikkel i Legetidsskriftet:

Om lag halvparten av befolkningen vil i løpet av livet få en behandlingstrengende psykisk lidelse, som oftest i form av depresjoner, angstlidelser og misbruk eller avhengighet av rusmidler. De vanligst anvendte behandlingsformene er ulike former for samtaleterapi og medikamenter.

Kostnadene til behandling øker, og omfanget av lidelsene gjør at helsevesenet aldri kan dekke behandlingsbehovet i befolkningen. Virksomme selvhjelpsstrategier vil derfor være viktige.

Han understreker at fysisk aktivitet nettopp kan være en slik metode. Martinsen har nylig skrevet boken Kropp og sinn, som setter søkelyset på sammenhengen mellom kropp og sinn - og mellom fysisk aktivitet og psykisk helse.

 

Fysisk aktivitet hjelper ved mange psykiske problemer

Martinsen legger fram forskning som viser at fysisk aktivitet er til hjelp i forhold til en rekke psykiske problemer:

Effekten av fysisk aktivitet er godt dokumentert ved milde til moderate former for depresjon og ved kronisk tretthetssyndrom. Her er fysisk aktivitet et alternativ til de tradisjonelle behandlingsformer. Det kan óg være nyttig ved panikklidelse, generalisert angstlidelse, schizofreni, konversjonslidelser, kroniske smertetilstander og alkoholisme.

I juli 2012 ble det publisert en gjennomgang av studier i den anerkjente Cochrane databasen, som så på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og depresjon, og som viser at det er forskningsmessig dekning for å si at fysisk trening lindrer depressive symptomer.

 

Trente seg ut av depresjonen

TV2.no forteller om skuespilleren Jakob Margido Esp sin kamp imot depresjonen, og hvordan fysisk trening har spilt en sentral rolle i hans vei tilbake til hverdagen. Han var i 1991 innlagt på psykiatrisk sykehus for sine vansker, og har i senere tid skrevet bok om sine erfaringer. Han forteller til TV2.no:

Jeg følger mitt eget treningsprogram og svømmer mye. Svømming er en skånsom treningsform som styrker deg, gir velvære og smører muskler og ledd. Jeg systematiserte treningen etter at jeg gikk på smellen i 1990-91.

Atle Roness (71) fra Bergen har jobbet som psykiater og ege i 45 år. Han lovpriser sine erfaringer med fysisk trening for pasienter med psykiske plager

Fysisk aktivitet kan være med å forhindre utviklingen av depresjon, sier han til TV2.no.

 

Gode og vonde sirkler

Det kan være mange grunner for at fysisk aktivitet bedrer psykisk helse.

Når psykiske problemer rammer oss kommer vi gjerne inn i negative sirkler: Jo tristere man føler seg - jo mindre beveger man seg - jo slitnere blir man - og jo tristere føler man seg. Mottsatt vil man i perioder med god psykisk helse, komme inn i gode sirkler: Man føler seg vel - har energi til å gjøre hyggelige ting og til å trene - man får energi - og føler seg mer vel!

Å starte opp med fysisk trening - etter lengre tid med inaktivitet - vil for mange være nettopp en måte å komme inn i en god sirkel på: Man kommer i bedre fysisk form - det gir økt selvtillit og følelse av mestring - og man kjenner mer overskudd. For mange innebærer også fysisk aktivitet å møte andre mennesker og få en positiv sosial kontakt.

Regjeringen har anbefalt at alle kommuner i landet skal etablere en frisklivsentral. Der skal man få hjelp til å endre levevaner, og å delta i et sosialt fellesskap. For mange brukere med psykiske problemer kan et tilbud på frisklivsentralen være en ypperlig måte å komme inn i gode sirkler - som fremmer psykisk helse!

 

- Tap ikke lysten til å gå!

Den kjente filosofen Søren Kierkegaard (1813-1847) skrev:

Men fremfor alt, tab ikke lysten til at gå. Hver dag går jeg meg til mitt daglige velbefindende og fra enhver sykdom. Jeg har gått meg til mine beste tanker, og kjenner ingen tanke så tung, at man ikke kan gå den av seg.

Det er slike erkjennelser som gjør at Egil W. Martinsens skriver:

Gunstige virkninger av fysisk aktivitet er godt dokumentert. Når et så enkelt, billig og lett tilgjengelig tiltak er effektivt i behandling og forebygging av psykiske lidelser, kan dette være viktig for folkehelsen.

 

Kilde:

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om livsstilsendring