Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterMennesker som ikke får fysisk aktivitet kan føre til like mange dødsfall som røyking, i følge en ny studie.

Studien som er publisert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet konkluderer med at fysisk inaktivitet er helt på linje med røyking og fedme, når det kommer til dødelighet.

Nærmere bestemt viser studien at fysisk inaktivitet forårsaker mellom 6 til 10% av dødsfallene som kommer fra hjerte-/karsykdommer, diabetes type 2, og tykktarms- og brystkreft.

 

Fysisk inaktivitet forårsaker 10% av alle dødsfall i verden 

Forskerne mener at fysisk inaktivitet i 2008 forårsaket 5.3 millioner dødsfall på verdensbasis, av de 57 millioner dødsfallene som forekom dette året. 

Dersom disse tallene er riktige innebærer det at fysisk inaktivitet forårsaker 10% av alle dødsfallene på verdensbasis!

 

Anbefaler minst 15 til 30 minutter fysisk aktivitet hver dag

Forskerne konkluderer med at dersom røyking og fysisk inaktivitet ble utryddet, ville dette få dramatisk positive konskevenser i forhold til menneskers levealder.

Forskerne anbefaler at alle mennesker må ha minst 15 til 30 minutter fysisk aktivitet hver dag!

 

Kilde: 

 

Relatert

 

Nyheter om psykisk helse

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den

Ny studie: Oppsving i søk på selvmord etter

Serien "13 Reasons Why" har både vakt bekymring for smitteeffekt av selvmord - og i tillegg gitt håp om en større bevissthet omkring selvmord som samfunnsproblem. Nå har…