Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Folk som trener har bedre psykisk helse, og en ny amerikansk studie som har tatt i bruk hjerneavbildningsteknikker sier noe om hvorfor. Nærmere bestemt: Intens trening øker nivået av to signalstoffer i hjernen, glutamat og GABA, som begge er knyttet til depresjon. Fysisk trening kan med andre ord virke som et naturlig antidepressiva.Dette er noe av det som kommer fram i en nyhetsmelding på Eurekalert.

 

Fysisk trening øker nivåer av glutamat og GABA i hjernen

Funnene fra studien er publisert i denne ukens utgave av The Journal of Neuroscience, og gir ny informasjon som støtter opp under at trening kan bli en viktig del av behandling av depresjon og andre nevropsykiatriske lidelser framover.

Depresjon er ofte preget av lave nivåer av glutamat og GABA, mens nivåene av disse signalstoffene normaliserer seg når den psykisk helsen blir bedre, forteller professor Richard Maddock som står bak studien.

Vår studie viser at fysisk trening aktiverer metabolismen som gjør at hjernen fylles opp av disse signalstoffene.

 

Fysisk trening som behandlingsmetode mot depresjon

I studien ble det funnet at det vær en nær sammenheng mellom nivået av glutamat i hjernen og hvor mye personene hadde trent i løpet av siste uke.

Eurekalert skriver:

Disse resultatene peker mot muligheten for at fysisk trening kan brukes som en alternativ behandling for depresjon. Dette kan være spesielt viktig for pasienter under 25 år, som noen ganger har en del bivirkninger fra selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI): antidepressive medisiner som justerer nivåene av signalstoffer i hjernen.

Professor Maddock utdyper:

Ikke alle deprimerte personer vil bli bedre av fysisk trening, men mange vil kunne bli bedre gjennom å få fysisk trening som resept.

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om livsstilsendring