hjelptilhjelp banner

Elever på Seiersten ungdomsskole iscenesatte et skjult mobbeeksperiment på skolen for å teste hvordan lærere og medelever forholder seg til mobbing. Resultatene var oppsiktsvekkende.

- Eksperimentet gikk ut på å iscenesette små skuespill, hvor noen elever spilte mobber og andre mobbeoffer. De resterende observerte mobbingen fra avstand for å se hvordan medelever og lærere reagerte. Etter å ha spurt rektor Kjell-Gunnar Moen om tillatelse, satte de i gang tidlig i januar og avsluttet en måned senere. Resultatene er mildt sagt oppsiktsvekkende.Dette skriver lokalavisen amta.no.

 

- Nesten ingen reagerte på mobbingen

Elevene skriver selv om saken:

- I løpet av måneden med planlagt mobbing har vi funnet ut at bare én person, en lærer, brøt inn og stoppet mobbingen da det skjedde. I resten av tilfellene så var mobbingen enten ikke lagt merke til, ignorert, eller i verste fall deltatt i.

De forteller at de brukte flere forskjellige typer mobbing, hvorav enkelte var mye mer åpenlyse enn andre. Flesteparten gikk ut på at en mobber skulle gå i en vennegruppe og begynne å baksnakke mobbeofferet. Mens andre gikk ut på mer fysisk mobbing.

Og de oppsiktsvekkende resultatene var altså at det var nesten ingen som reagerte på mobbingen.

 

Kilder:

Videoer om mobbing

Les mer om mobbing