facebook 

Hjelptilhjelp.no

Nyheter om mobbing

Siste nyheter om mobbing - Siste nyheter om psykisk helse


Eksperter mener norske skolestatsråder ikke har fulgt opp mobbeofrene. 

Dette skriver VG.no.VG.no skriver videre:

For fire år siden skrev krisepsykolog Atle Dyregrov og professor Thormod Idsøe ved Læringsmiljøsenteret en kronikk i VG der de etterlyste bedre hjelp til de som opplever mobbing. Nå konstaterer de at situasjonen er den samme som i 2009:

Ekspertene forteller til VG.no at alt fokus i skolen er på forebygging og stopping av mobbing.
De mange som blir mobbet lider under intet tilbud eller et dårlig tilbud om oppfølging og hjelp.

 

Kilde:

Skrevet av

ove heradstveitOve Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi
Facebook - Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Relatert