hjelptilhjelp banner

Hjelp til Hjelp er på nytt intervjuet av Klikk.no / Kvinneguiden, og idag settes det fokus på mobbing: Hva er mobbing og hvem har skylda?

Mobbing gjennom barne-og ungdomsårene kan sette svært dype sår i menneskene som opplever det, og mange sliter psykisk gjennom hele sitt voksne liv som en følge av dette. 

Alle kan ta del i mobbing

Sigurd Stubsjøen sier:

Nesten alle kan mobbe, med mindre de er bevisste på at vi alle har en tendens til å skyve fra oss de som er annerledes.

Psykologen mener at mobbing er en del av instinktet i alle mennesker.

Mennesker er flokkdyr, det vil si at før vi fikk moderne teknologi så kunne mennesker kun overleve hvis de kunne samarbeide i en flokk. En del av instinktet i oss gjør at vi vil presse ut mennesker som er annerledes enn normen, sier Stubsjøen.

 

Hvem er den typiske mobberen?

Ove Heradstveit, leder for Hjelptilhjelp.no sier til Kvinneguiden:

Mobberen er typisk en person som har behov for å dominere og undertrykke andre, til å hevde seg med makt og til å få viljen sin, sier Heradstveit til Kvinneguiden.

Han understreker også at det er viktig å forstå at mobbingen ikke er tilfeldig;

Det er noe visse personer bruker målrettet for å skape seg makt og status eller tilhørighet. Når flere personer går sammen om å plage et offer, skaper dette et indre bånd mellom dem. Det er som om gruppen styrkes av å lage seg en ytre fiende, sier Heradstveit.

 

Hvem blir mobbeoffer?

Stubsjøen mener at mennesker som er annerledes fra normen, ofte blir mobbeoffer. Også Heradstveit mener at enkelte mennesker er mer utsatte enn andre for å bli mobbet.

For eksempel vil man lettere utpekes som offer dersom man er en forsiktig og følsom person, hvis man er litt sosialt klossete, eller hvis man har få venner. Det er imidlertid mange mennesker hvor ingenting av dette passer på, men som likevel utsettes for mobbing, sier han.

 

Hva må gjøres ved mobbing?

Heradstveit forklarer at mobbing er en form for overgrep der mobberen kjenner tilfredsstillelse ved å se den andres avmakt. Og det er også derfor det blir helt feil å si at man av og til er skyld i det selv, dersom man blir mobbet av andre.

Psykologen mener at vi i Norge er noe naive i forhold til mobbing fordi vi tror at det meste kan løses gjennom dialog.

Mobbere trenger å bli ansvarliggjort for sin atferd og bli møtt med reelle grenser og konsekvenser. Dessverre skjer det altfor ofte at det er mobbeofferet som må bytte skole eller arbeidsplass, mens mobberen går fri. Jeg mener at skoler og arbeidsplasser må tilegne seg mer kunnskap om hva mobbing er og hva som må gjøres.
Det verste er skoler som sier at “det finnes ikke mobbing hos oss.” Da viser det seg at mobbingen øker, uttaler Heradstveit.

 

Hva hjelper om du har opplevd mobbing?

Dersom man har blitt mobbet som barn, kan det være beinhardt å fungere som voksen i svært mange sammenhenger.

Symptomer som dårlig selvtillit, forvrengt selvbilde og sosial angst er svært vanlig å kjenne på og er som regel noe som hindrer en fra å leve et normalt sosialt liv.

For å komme seg ut av den vonde, mørke sirkelen, mener psykolog Stubsjøen at det er essensielt å ikke bære på dette alene.

Søk hjelp. Det lureste du kan gjøre er å gå i terapi for å bearbeide angsten og den dårlige selvtilliten, anbefaler Stubsjøen.

Heradstveit mener samtidig at det er det mye man kan gjøre for å få det bedre.

Det er nemlig ikke slik at man trenger å være et offer for resten av livet, selv om man en gang var det, sier Heradstveit.

Han har følgende råd til deg som har opplevd å bli mobbet, og som i dag sliter med selvtilliten:

    1. Ikke påta deg skyld for at du ble mobbet. Det er alltid mobberen som er å klandre!
    2. Unngå å bli værende i en offerrolle. Selv om du ble skadet av mobbingen, er du ikke ødelagt for resten av livet.
    3. Tenk fremover! Det som har skjedd i fortiden kan du ikke gjøre noe med, men hvordan fremtiden blir, kan du påvirke.
    4. Søk hjelp dersom du har psykiske problemer som går utover din livskvalitet. Det finnes mye god hjelp for hvordan du kan få tilbake troen på deg selv.

 

Kilde

Les mer om mobbing

Mobbing

5 myter om mobbing

- Mobbing er ikke så farlig, alle har godt av å bli ertet litt. Dette er en av mytene…