Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterStaten har blinket ut rundt 250 skoler i Norge som har hatt høye mobbetall over flere år. Eierkommunene må rapportere om strakstiltak, og versting-skolene får tilbud om statlig hjelp.

Dette skriver VG.no.

 

Har avdekket 250 skoler med mye mobbing

Det er Utdanningsdirektoratet som står bak undersøkelsene, som er gjort over to treårsperioder fra 2007 til 2013.

På vegne av direktoratet har NTNU Samfunnsforskning pekt ut skoler med vedvarende høye mobbetall i én av eller begge de to treårsperiodene. Enkelte skoler har urovekkende høy andel av elever som rapporterer om å bli mobbet. Det er ifølge Aftenbladet.no blitt avdekket 250 skoler som har hatt høye mobbetall i hele perioden, og som derfor vurderes å ha et tydelig mobbeproblem.

Tallene viser at på enkelte norske skoler er det så mye som over 30% av elevene, altså nærmere 1 av 3, som rapporterer om å bli mobbet på skolen. 

Til sammenligning rapporterer NTNU Samfunnsforskning om at i underkant av 7% av elevene på landsbasis rapporterer om å bli mobbet to til tre ganger i måneden.

 

Noen av skolene får statlig hjelp til å få kontroll over mobbingen

Det er dramatisk med mobbing for de som blir rammet av det, da det kan gi langvarige og alvorlige psykiske problemer. Djupedal-utvalget har varslet at skoler og kommuner som ikke griper inn imot mobbing vil bli straffet med bøter for dette.

Dessuten kan skoler som ikke har grepet inn imot mobbing risikere å bli straffet av rettsapparatet, noe det har vært eksempler på. I 2012 ble Kristiansand kommune ilag en bot på 900.000 kroner til et tidligere mobbeoffer, for ikke i tilstrekkelig grad ha forsøkt å stoppe mobbingen. 

VG.no skriver videre:

Et mindre antall skoler ble ansett å ha så store mobbeproblemer at de ble tilbudt statlig hjelp. 22 skoler i ti kommuner i Norge har takket ja til tilbudet, som ytes av blant annet Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

 

Kilder:

 

Relatert

 

Nyheter om psykisk helse

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den

Ny studie: Oppsving i søk på selvmord etter

Serien "13 Reasons Why" har både vakt bekymring for smitteeffekt av selvmord - og i tillegg gitt håp om en større bevissthet omkring selvmord som samfunnsproblem. Nå har…