Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterMinst et barn per barnehage opplever utestengning fra lek. Likevel tar hver fjerde voksen dette ikke på alvor. Det viser en rapport om mobbing i barnehagene i Norge, utarbeidet av en gruppe ledet av forsker Ingrid Lund ved UiA.

Dette skriver Universitetet i Agder på sine hjemmesider. De skriver videre:

Rapporten ”Hele barnet – hele løpet, mobbing i barnehagen” ble lagt frem 11. desember. Den er et resultat av tre år med forskning og samarbeid mellom Universitetet i Agder, Sørlandet sykehus, Kristiansand kommune, Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Forsker Ingrid Lund forteller om rapporten:

Den overordnede målsetningen med forskningsprosjektet har vært å bidra med kunnskap for å forebygge mobbing i barnehagen der barnas opplevelse, de ansattes ansvar og foreldres involvering er kjernepunkter.

I rapporten bekrefter både barna, foreldrene og de ansatte at mobbing skjer i barnehagen, og at så mye som hver fjerde voksen ikke tar mobbing i barnehagen på alvor. Ingrid Lund har også tidligere uttalt seg om mobbing i barnehagen, og har argumentert for at vi må våge å bruke begrepet mobbing så tidlig som i barnehage.

 

Kilde


 

Relatert


Nyheter om psykisk helse

Elevenes psykiske helse i skolen


Undertittel: utdanning til å mestre egne liv
Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Hva forstår vi med psykisk helse i et utdanningsperspektiv og hva hemmer…

Smertepsykologi


Boken omtales av forlaget på følgende måte.
Hvordan kan man forstå og håndtere smerte ut ifra et psykologisk perspektiv? Forfatterne tar for seg grunnlaget…

I møtet mellom hjelper og pasient er det en enorm maktubalanse

Å være pasient i en situasjon hvor andre mennesker har helt og holdent all makt til å ta beslutninger som kan få avgjørende betydning for livet ditt, den maktubalansen…

Anorektisk. Noe så sjelden som en bestselger om spiseforstyrrelse

Hvordan oppleves norsk psykiatri for en pasient med anoreksi og tvangslidelser? Hvilke kamper utspiller seg i et menneske som vil gjøre det slutt med en sykdom som har vært både…

Anorektisk


Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Ærlig, nådeløs og usentimental skildring fra anoreksiens innside. Skrevet over tre år, gjennom en langsom…