Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Forlaget omtaler boken slik:

I mange år har mobbing i skolen fått stor oppmerksomhet. Likevel, tross mobbeforskning og antimobbeprogrammer, avtar ikke problemet. Alberti-Espenes lanserer krenkelse som et mer hensiktsmessig begrep for å forstå konflikter i skolen, fordi dette begrepet ivaretar elevenes egen opplevelse og gjør det enklere å forstå det sosiale samspillet og de verktøyene som fremmer og hemmer konflikter.Forfatteren viser at denne innfallsvinkelen gir rom for effektiv forebygging og håndtering. Forfatteren argumenterer også for at en krenkelsestilnærming er mer i overensstemmelse med opplæringslovens kapittel 9A enn det de tradisjonelle antimobbeprogrammene er.

Boka henvender seg først og fremst til lærere og studenter i lærerutdanning. Med sine gode eksempler er boka også svært nyttig for studenter

Annonse: Ark bokhandel

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les også

Flere bøker om mobbing