hjelptilhjelp banner

Forlaget omtaler boken slik:

I mange år har mobbing i skolen fått stor oppmerksomhet. Likevel, tross mobbeforskning og antimobbeprogrammer, avtar ikke problemet. Alberti-Espenes lanserer krenkelse som et mer hensiktsmessig begrep for å forstå konflikter i skolen, fordi dette begrepet ivaretar elevenes egen opplevelse og gjør det enklere å forstå det sosiale samspillet og de verktøyene som fremmer og hemmer konflikter.
Forfatteren viser at denne innfallsvinkelen gir rom for effektiv forebygging og håndtering. Forfatteren argumenterer også for at en krenkelsestilnærming er mer i overensstemmelse med opplæringslovens kapittel 9A enn det de tradisjonelle antimobbeprogrammene er.
Boka henvender seg først og fremst til lærere og studenter i lærerutdanning. Med sine gode eksempler er boka også svært nyttig for studenterAnnonse: Ark bokhandel

Videoer om mobbing

Flere bøker om mobbing