Boken omtales av forlaget på følgende måte:

Er barnehagebarn for små til å mobbe? Kan vi snakke om mobbing i barnehagen, og er mobbing og erting to sider av samme sak? 
Små barn kan mobbe andre barn! Forskere og praktikere fra Norge og Danmark presenterer her forskning om mobbing i barnehage. Kapitlene viser hvordan mobbing er et sosialt fenomen som kan vokse frem i barnegrupper og etablere fastlåste posisjoner som mobber og offer. Boka gir også ideer til hvordan man kan ta fatt på antimobbearbeid i barnehage.  

En viktig bok for studenter i barnehagelærerutdanningen, og for yrkesgrupper som jobber med og for barn under skolealder.  

Bokas redaktør er Mai Brit Helgesen, førstelektor i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø, Campus Alta. De øvrige bidragsyterne er Ditte Dalum Christoffersen, Ingrid Lund, Kit Stender Petersen og Marit Økland Kristensen.Annonse: Ark bokhandel