facebook 

Hjelptilhjelp.no

Bøker om mobbing

Siste bøker om mobbing - Siste bøker om psykisk helse


Bokkilden.no omtaler boken slik:

Boken presenterer en konkret og praktisk metode for forebygging av mobbing i barnehagen. Det er en vanlig oppfatning at små barn ikke mobber, fordi de ikke er bevisst at de erter eller ekskluderer. Like fullt er opplevelsen og konsekvensene for den som utsettes for slike handlinger ødeleggende. Det handler om å jobbe bevisst med å skape inkluderende miljøer og bygge opp gode, anerkjennende relasjoner mellom alle i barnehagen - både små og store.Annonse: Haugen bok

Relatert